Realiteti i përgojimit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
pergojimi

Marrim shembullin e përgojimit. Nëse nefsi juaj ju thotë se kurrë nuk keni bërë përgojim, nuk duhet ta pranoni mendimin e tij. Së pari, duhet t’i shqyrtoni mirë veprat tuaja e pastaj nëse sërish ju rezulton se nuk e keni bërë këtë gjynah, atëherë të lypni shpjegimin e përgojimit se çfarë është ai në të vërtetë. Gjatë shpjegimit, shumë herë do të dalë se ju nuk e keni kuptuar përgojimin siç duhet dhe prandaj mendonit se kurrë nuk e keni bërë atë. Ka shumë njerëz që rrëfejnë të metat e të tjerëve para dikujt dhe kur t’i pyesni se pse përgojojnë, ju përgjigjen: “Nuk po gënjejmë!” Kjo tregon se ata nuk e dinë fare se çfarë është përgojimi. Ata mendojnë se nëse thonë të pavërteta rreth dikujt është përgojim, por në fakt kjo quhet gënjeshtër. Përgojimi është që të flasësh prapa krahëve për dikë gjëra që janë të vërteta.

Kështu që, një njeri që mendon se përgojimi është të flasë prapa krahëve për dikë gjëra të paqena, kur lexon në Kuran – mos përgojo – ai pandeh se nuk përgojon, por nëse do ta mësojë përkufizimin e vërtetë të përgojimit e ta krahasojë atë me gënjeshtrën, do të kuptojë se ai përgojon. Disa njerëz justifikohen duke thënë: – Këtë që po themi rreth filanit, mund t’ia themi edhe ballë për ballë. Pra, sipas tyre përgojimi është diçka që nuk mund të thuhet drejtpërdrejt, kurse në të vërtetë, nëse ata do t’ia thonë edhe drejtpërdrejt, bëjnë gjynah të dyfishtë: së pari duke e përgojuar vëllanë e tyre, e së dyti, duke e lënduar në zemër. Të metën që Zoti i ka fshehur dikujt, zbulimi i saj është gjynah dhe Profeti Muhammedsa thotë:

“Zoti i mbulon një të metë atij, i cili i mbulon dikujt tjetër ndonjë të metë”.[1]

Pra, shumë njerëz bëjnë përgojime, sepse nuk kanë dijeni të saktë rreth këtij mëkati.


[1]     Tirmidhiu, Ebuabul-birri ues-silah, bab ma xha’a fis-setri alal-muslimina.

 

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp