Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
e mira e keqja dallimi

Por, ka edhe të tillë që dinë të dallojnë të mirën e të keqën dhe, edhe pse e dinë deri diku shpjegimin e gjërave të lejuara dhe të atyre të ndaluara, nuk arrijnë të veprojnë sipas tyre. Si do t’ua gjesh dermanin? Çfarë rruge të ndjekin njerëzit e tillë që me vullnetin e tyre të bëjnë gjërat e lejuara e të rrinë larg nga gjërat e ndaluara, në mënyrë që ta pastrojnë veten e ta fitojnë njohjen e Zotit? Njerëzit që nuk dëshirojnë ta kenë njohjen e Zotit, në të vërtetë, nuk dinë aspak për atributet e Tij. Të tillët, së pari duhet t’i informoni për Zotin. Por, ngaqë dëgjuesit e kësaj teme janë ata që e besojnë Zotin, janë ndjekës të Islamit dhe dëshirojnë ta fitojnë afrimin dhe njohjen e Zotit, prandaj në këtë kohë do të merremi vetëm me ta dhe të shohim se çfarë pengesash gjenden në rrugën e tyre dhe se si ato mund të hiqen.

Sikundër thashë që e vetmja rrugë për ta njohur Zotin është që t’i krijoni atributet dhe moralet e Tij në veten tuaj dhe se nuk mund t’i krijoni atributet e Tij derisa nuk do ta pastroni zemrën nga mëkatet, atëherë, pengesa e parë për ta njohur Zotin janë mëkatet.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp