Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
zemra shendeti

Këtu duhet sqaruar edhe një gjë që, njohja e Zotit është diçka që thelbi dhe e vërteta e së cilës nuk mund të shpjegohet në fjalë. Nëse do të ishte e mundur një gjë e tillë, mund t’ua mësonim të gjithëve, gjë që nuk ndodh. Kush mund të jetë më shumë dashamirës ndaj njerëzve sesa I Dërguari i Allahutsa. Rreth tij, Zoti thotë në Kuran:

لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفۡسَکَ اَلَّا یَکُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِیۡنَ“A do të vrasësh veten, pse të gjithë njerëzit nuk po bëhen besimtarë. [1]

Nëse njohja e Zotit mund të përshkruhej në fjalë, Hazret Profeti Muhammedsa patjetër do ta bënte këtë, pasi ai gati vdiste që njerëzit ta njihnin Zotin. Por ai kurrë nuk e përshkroi këtë me fjalë. Kjo tregon që njohja e Zotit është diçka që s’mund të thuhet me fjalë, ajo ka lidhje vetëm me zemrën. Përndryshe i Dërguari i Allahutsa dhe Mesihu i Premtuar do t’i bënin të gjithë njerëzit njohës të mirë të Zotit. Prandaj, edhe unë nuk do t’ju tregoj e as nuk mund t’ju tregoj realitetin e njohjes së Zotit, por mund t’ju tregoj vetëm për mjetet përmes të cilave ajo arrihet.

Thuhet se nxënësi nuk mund t’ia dijë gjendjen mësuesit, e as mësuesi nxënësit. Bëhet fjalë për gjendjen shpirtërore, e cila është e fshehtë sepse ajo lidhet me zemrën e njeriut. Njohja e Zotit gjendet pikërisht atje, prandaj ajo kurrsesi nuk mund të përshkruhet me fjalë, edhe sikur një njeri ta ketë arritur atë. Pra, vetëm mjetet mund të përmenden kurse rezultati që vjen pas asaj, nuk mund të përmendet. Deri më tani askush në botë nuk e ka përshkruar me fjalë njohjen e Zotit, kështu që, as unë nuk mund ta përshkruaj dot këtë. Ashtu sikur ne mund t’i tregojmë dikujt se si bëhet ëmbëlsira, por nuk mund t’i tregojmë se si përjetohet ëmbëlsia, derisa ai vetë nuk do ta shijojë atë. Në të njëjtën mënyrë, mund të tregohet se si arrihet njohja e Zotit, por nuk mund të tregohet se si përjetohet ajo. Por, kur njeriu e fiton atë, fillon ta përjetojë vetë.


[1]     Kurani Famëlartë 26:4.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp