Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
allahu emrat e allahut zoti

Pra, nuk mjafton që t’i dimë kuptimet e fjalëve, të emrave të Zotit, por duhet të krijojmë atë ndjesi që vjen si rezultat i tyre. Kjo do të thotë se duhet të mësosh atributet e Zotit një nga një dhe pastaj të thellohesh në kuptimet e tyre. Për shembull, Rrab do të thotë Krijues dhe Mbajtës. Tani, duhet të thellohesh se çfarë do të thotë Mbajtës dhe se si ai i mban dhe i rrit krijesat. Duhet të thellohesh në të, gjersa të fitosh ndjesinë që përftohet nga ky atribut. Pra, ai njeri që dëshiron t’i krijojë atributet e Zotit në veten e tij, ka nevojë t’i studiojë e të mendojë rreth tyre. Vetëm atëherë ai mund të perceptojë kuptimet e tyre të vërteta.

Mbajeni mend, kur do të filloni të perceptoni kuptimet e tyre të vërteta, vetvetiu do të fitoni dijen për të mirën dhe për të keqen, sepse pikërisht përshtatja sipas këtyre atributeve, me fjalë të tjera, quhet mirësi, ndërsa heqja dorë nga ato ose të vepruarit kundër tyre, quhet ligësi. Parimisht, në Kuranin Famëlartë urdhri kryesor është që të bësh veprat duke i përshtatur sipas atributeve të Zotit dhe të jesh larg gjërave që bien ndesh me to. Pastaj gjithçka që përmendet rreth së mirës e së keqes është shpjegimi i saj. Ka shumë njerëz që nuk kuptojnë se cila është e mira dhe cila është e keqja, madje në shumicën e rasteve të mirën e konsiderojnë si të keqe dhe anasjelltas. Arsyeja kryesore e këtij gabimi është se ata nuk dinë se çfarë u kërkojnë atributet e Zotit.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp