Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
rruga udha udhetimi

Më së pari dëshiroj t’ju këshilloj për mënyrën e përpjekjeve. Duhet të kuptoni mirë se për të arritur çdo gjë, ka mjete dhe rrugë të veçanta. Për sa kohë që nuk i përdorim ato mjete, asgjë nuk mund të arrihet. Disa njerëz thonë se përmes lutjes arrihet Zoti. Padyshim lutja është një mjet shumë i fortë, por ajo do edhe disa gjëra të tjera, pa të cilat nuk mund të pranohet. Për shembull nëse ndonjëri martohet dhe pa shkuar te gruaja e tij, ditë e natë lutet që të ketë fëmijë, a mund të plotësohet lutja e tij? Kurrsesi jo.

Tregimi i një dervishi

Për një njeri të Zotit përmendet në literaturë që dikush kishte shkuar tek ai dhe i kishte kërkuar që të lutet që ai të ketë fëmijë. Pasi ia bëri këtë kërkesë, u nis të largohej. Dervishi e pyeti: “Ku po shkon?” “Po shkoj jashtë vendit për të gjetur punë”, u përgjigj ai. Dervishi i tha: “Nëse ti do të shkosh për punë, si mund të pranohet lutja ime?”

Pra, derisa nuk përdorim mjetet e duhura, lutja nuk mund të sjellë rezultat.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp