Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
allahu emrat e allahut zoti

Hazret Profeti Muhammedsa e tha këtë pikërisht për arsye që ju të fitoni ngjashmëri me Zotin, pas së cilës ju mund ta shihni Atë. Profetisa nuk tha bëhuni si Zot, por ai tha “Krijoni atributet dhe moralet e Tij në veten tuaj”, sepse realisht askush nuk mund ta kuptojë tërësisht qenien e Zotit, rrjedhimisht nuk mund të bëhet si Ai. Pra, njeriu nuk mund ta shohë Zotin si gjërat e tjera, por ai mund t’i kapë atributet e Tij që ka njohur. Në këtë kuptim ai edhe mund ta shohë Zotin. Prandaj, Hazret Profeti Muhammedsa na ka tërhequr vëmendjen që ne të krijojmë moralet e Tij në veten tonë, që do të thotë t’i krijojmë atributet e Tij brenda vetes sonë.

Kur përmenda atributet, m’u kujtua një ëndërr e një mikut tim, i cili kishte parë që në Xhelsa Salanën unë po mbaja fjalimin mbi atributet e Zotit. Ndaj, ai më këshilloi që fjalimin ta mbaja pikërisht për atë temë. Kur ai e kishte parë ëndrrën, deri atëherë e kisha përcaktuar temën e fjalimit. Por kur fola për atributet e Zotit m’u kujtua edhe ëndrra e tij.

Pra, për ta njohur Zotin është e nevojshme t’i krijojmë atributet e Zotit brenda vetes sonë. Në një farë mënyre, për sa kohë njeriu nuk bëhet krijues (rrab), i gjithëmëshirshëm (rrahman), mëshirëplotë (rrahim), dhënës i sigurisë (muhaimin), mbulues i gabimeve (sat-tar), mëkatfalës (gaf-far), ai nuk mund të bëhet pasqyrues i Zotit. Sa më shumë që ai merr hijeshinë e atributeve të Tij, aq më shumë sheh shfaqjen e tyre. Por, njeriu i përsosur do të jetë vetëm ai, i cili krijon brenda vetes të gjitha atributet që kanë lidhje me robin. Pas kësaj, ai lehtësisht mund ta arrijë Zotin, sepse do të ketë krijuar një kontakt me Të.

Pyetja që shtrohet tani është se si duhet të krijojmë atributet e Zotit brenda vetes? Një poet tha:

misticizmi poeziaThonë se druri sandal
është mirë për dhimbje koke.
Ama, ta thërrmosh e të lyesh kokën me të,
edhe kjo është dhimbje koke.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp