Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
lutje per te semurin ilaçi

Pas kësaj, dua të përmend mjete të tjera që mund të përdoren për të larguar mëkatet dhe ligësitë. Gjëja e parë që duhet të bëjë njeriu për të shpëtuar nga mëkatet është se ai duhet të rregullojë llogaritjet e mëparshme. Shumë njerëz që dëshirojnë ta njohin Zotin nuk e marrin parasysh këtë gjë, ndaj nuk arrijnë sukses. Ata përpiqen shumë që ta njohin Zotin, por për këtë ata përziejnë gjëra të mira me gjëra të kalbura, sikurse ai që dëshiron të përziejë qumësht të mirë me qumësht të tharbët. Edhe sikur të hedhësh disa litra qumësht në një sasi shumë të pakët qumështi të tharbët, i gjithë qumështi do të tharbëtohet.

Kështu që, gabimi më i madh që njerëzit zakonisht bëjnë është se kushtin e parë nuk e plotësojnë, edhe pse ky është më i rëndësishmi, sepse vetëm pas tij vijnë hapat e tjerë. Nëse llogaritja e parë në fletore është gabim, atëherë shtoji shifra sa të duash, totali përherë do të dalë gabim. Por, nëse llogaritja e parë është e saktë, atëherë edhe njehsimet e tjera dalin të sakta. Prandaj, ai që dëshiron ta njohë Zotin e ta fitojë afërsinë me Të, duhet t’i rregullojë njëherë e mirë llogaritjet e gabuara të mëparshme. Mënyra për t’i rregulluar ato është pendesa.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp