Dëgjoni me vëmendje
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
njohja e zotit

Do të kthehem te tema kryesore. Ju tregova që duhen shumë përpjekje për ta njohur Zotin dhe se pa to nuk e gjen këtë bekim. Zotin nuk mund ta gjesh nëse nuk e ke njohjen e përsosur. Prandaj, çdo gjë që do t’ju them, dëgjojeni me vëmendje, sepse pa dëgjuar mirë, gjërat nuk nguliten në kokë dhe nëse ato harrohen, nuk mund t’i praktikoni dot. Ndaj, desha t’ju them me shumë dashuri e sinqeritet, që nëse dikush po fle, le të zgjohet. Nëse dikush është i pavëmendshëm, le të bëhet i vëmendshëm, sepse do t’ju them disa gjëra që janë dobiprurëse për ju. Nuk po ju kërkoj asnjë shpërblim për këtë. Madje unë dua ta kryej vetëm detyrën me të cilën jam ngarkuar.

Nëse do t’i praktikoni ato që do t’ju rrëfej, sinqerisht po ju them se do të arrini shumë gjëra të shtrenjta dhe do të gjeni kënaqësi të mëdha. Por, mbani mend se ajo që do t’ju tregoj nuk është si një shkop magjik, që ta përdorni natën e të nesërmen të bëheni njohës të Zotit. Prandaj kam sqaruar në fillim që njohja e Zotit nuk vjen në mënyrë të thjeshtë, atë mund ta arrini vetëm kur do ta zhdukni nefsin tuaj. Nga këto, do të fitoni dobinë që të mos ankoheni si ata që thonë se kanë bërë shumë përpjekje por prapë nuk e gjetën Zotin. Dhe nëse do Zoti i Madhërishëm, ju mund ta shihni Zotin pikërisht sipas atributeve të Tij që janë përmendur në Kuranin Famëlartë.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp