Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit - Krijo ngjashmëri me Të
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
ngjashmeria lule

Ju kam treguar më herët që njohja e Zotit do të thotë ta gjesh Zotin, atributet e të Cilit janë përmendur në Kuranin Famëlartë. Tani duhet t’i dimë mjetet dhe rrugët për ta arritur Atë. Duhet të keni parasysh se nëse gjetja e Tij do të thotë që njeriu ta ketë Zotin pranë e ta prekë me gjymtyrët fizike si sendet e tjera, atëherë për këtë duhet që edhe njeriu të jetë i pajisur me ato atribute që ka Zoti. Sepse vërejmë se trupi ynë mund të prekë vetëm ato gjëra, që gjithashtu përbëjnë trup. Sa më e patrajtë të bëhet ndonjë gjë, aq më pak ajo ndihet nga njeriu. Kjo tregon se derisa dy sende nuk kanë gjëra të përbashkëta, ato nuk mund kenë lidhje me njëra-tjetrën. Për shembull, lopa s’ka lidhje me dijen, kështu që ajo asgjë nuk merr vesh nëse ia tregon shkencat e njeriut. Në të njëjtën mënyrë papagalli edhe pse ka gjuhën, i mungon intelekti, prandaj, ai mund të flasë duke aktruar por s’mund të kuptojë.

Krijoni ngjashmëri me Zotin

Kjo tregon që për ta njohur Zotin duhet të kemi përbashkësi dhe ngjashmëri me Zotin. Ne mund ta njohim Atë vetëm kur t’i përngjajmë Atij e t’i kemi atributet e Tij. Nuk them se derisa qenia jonë të mos jetë si ajo e Zotit, ne nuk mund ta njohim Atë. Them atë që tha edhe i Dërguari i Allahutsa:

“Pajisuni me moralet dhe atributet e Zotit!”

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp