Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
njohja e zotit

Metoda e dytë që tregon Kurani Famëlartë për të arritur pastrimin shpirtëror, madje për të pasur sukses në cilëndo punë, është:

وَ لَیۡسَ الۡبِرُّ بِاَنۡ تَاۡتُوا الۡبُیُوۡتَ مِنۡ ظُہُوۡرِہَا وَ لٰکِنَّ الۡبِرَّ مَنِ اتَّقٰیۚ وَ اۡتُوا الۡبُیُوۡتَ مِنۡ اَبۡوَابِہَا ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَDhe mirësia nuk është që ju të hyni në shtëpi nga mbrapa, por mirësia është vetëm e atij që ka druajtje (ndaj Allahut). Hyni pra, në shtëpi nga dyert e tyre. Kini druajtje ndaj Allahut, që të gëzoni sukses[1]

Domethënë, mirësia nuk është që ju të mundoheni kot  e të hyni në shtëpi duke u hedhur nga mbrapa ose duke kapërcyer muret, por mirësia vjen nëpërmjet takuasë. Andaj, zbatoni metodat e duhura për çdo punë dhe kijeni takuanë, që të gëzoni sukses. Ky ajet udhëzon se duhet të përdorësh metodat e nevojshme që Allahu i Lartësuar ka caktuar për të pasur sukses. Metoda e duhur për të arritur njohjen e Zotit është të keni dije të plotë për veprat që Zoti i Vetëm nuk i pëlqen dhe veprat që Ai i pëlqen, sepse pastrimi i nefsit nuk arrihet derisa të hiqni dorë nga ligësitë e të përvetësoni mirësi. Mesihu i Premtuaras, në kopjen e Kuranit që recitonte, kishte shkruar një listë të porosive dhe ndalimeve. Nga kjo mund të imagjinojmë se sa shumë ai kujdesej për zbatimin e porosive dhe për qëndrimin larg ndalimeve të Zotit të Madhërishëm.

Pra, është shumë e rëndësishme që t’i dini këto gjëra për pastrimin shpirtëror, e kur t’i dini, do ta keni shumë lehtë punën më tej, sepse atëherë njeriu del nga errësira e mosdijes dhe gjendet në dritën e dijes. Kur t’i keni ditur porositë dhe ndalimet, atëherë duhet të përpiqeni që t’i zbatoni ato, pasi kjo mbetet e vetmja metodë për të pasur sukses. Madje, nuk duhet të hiqni dorë nga përpjekja edhe nëse keni bërë ndonjë shkelje gjatë përpjekjeve, ose nuk jeni përpjekur siç duhet. Përpjekjet patjetër duhen vijuar, sepse ato sjellin përparimin e ardhshëm. Por duhet pasur parasysh që nuk duhet të lihet asnjë vepër, pa të cilën besimi nuk plotësohet, madje duhen bërë të gjitha veprat e tilla.


[1]     Kurani Famëlartë 2:190.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp