Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Parathënie
 2. Hapja
 3. Mënyra për të arritur njohjen e Zotit
 4. Dëgjoni me vëmendje
 5. Lutja, përpjekjet dhe tregimi i një dervishi
 6. Kur mund të sjellë fryt lutja pa përpjekje?
 7. Përpjekjet e duhura janë kusht për të pasur sukses
 8. Tri kërkesa për njohjen e Zotit
 9. Një akuzë që ngrihet kundër fesë Islame dhe përgjigjja ndaj saj
 10. Dy rrugë për të gjetur sukses
 11. Njohja e Zotit ka lidhje me zemrën, e jo me gjuhën
 12. Mjetet për ta zbuluar qenien e Zotit – Krijo ngjashmëri me Të
 13. Krijoni atributet e Zotit në veten tuaj
 14. Mënyrat për të krijuar atributet e Zotit brenda vetes
 15. Më së pari, duhet t’i dini atributet e Zotit
 16. Si mund të arrijmë atributet e vërteta të Zotit?
 17. Si mund të dallosh të mirën dhe të keqen?
 18. Tri kategoritë e të mëkatuarit
 19. Trajtimi mjekësor i disa sëmundjeve shpirtërore
 20. Ilaçi për të shpëtuar nga mëkatet
 21. Kushti i parë për ta njohur Zotin është pendesa
 22. Shtatë elemente të rëndësishme të pendesës
 23. Këshilla të rëndësishme për të pastruar llogarinë e vjetër dhe për të bërë mirësi në të ardhmen
 24. Vlera e mendimit
 25. Një tregim i bukur
 26. Metoda e dytë për pastrimin shpirtëror
 27. Metoda e tretë për të pasur atributet Hyjnore
 28. Metoda e katërt dhe e pestë
 29. Njohja e Zotit: Metoda e gjashtë dhe kontrolli
 30. Tri nënkategori të kontrollit të pjesshëm
 31. Katër grupe të veprave të mira
 32. Një mënyrë e lehtë për të kontrolluar veprat
 33. Realiteti i përgojimit
 34. Si mund të njohim përkufizimet e gjynaheve të ndryshme?
 35. Njohja e Zotit: Metoda e shtatë, e teta, e nënta dhe e dhjeta
 36. Ngjarja e një njeriu të Zotit
 37. Qëndrueshmëria është e domosdoshme për lutjen
 38. Dallimi midis vetëpëlqimit dhe vlerësimit të vetvetes
 39. Njohja e Zotit: Metoda e njëmbëdhjetë dhe një tregim i bukur
 40. Nivelet e njohjes së Zotit
 41. Rreth autorit
Related Contents from Topics
suksesi perpjekja ngritja

Pra, për të gjetur sukses, nuk mjafton vetëm të përpiqesh, por të duhet që të përpiqesh në mënyrën e duhur. Një student nëse vetëm blen librat dhe nuk i mëson dhe tërë ditën lutet që të fitojë dijen, ai s’mund të ketë sukses. Ose ai që nuk mëson, por e lëndon veten duke u varur apo duke ngulur gjilpëra në trup dhe mendon se do të ketë sukses sepse po mundohet, nuk është e mundur të realizohet dëshira e tij. Ose ai që dëshiron të mësojë farkëtarinë dhe në vend që të punojë, gjithë ditën vetëm fal namazet dhe tërë natën mban tespihe duke përsëritur:

“Subhanallahi ue bihamdihi subhanallahil ezim”  [1]

nuk mund ta mësojë zanatin, edhe pse për këto fjalë Hazret Profeti Muhammedsa tha:

Janë vetëm dy fjalë që janë shumë të pëlqyera te Zoti, shumë të lehta në gjuhë, por shumë të rënda në peshë. Prandaj, për çdo punë bashkë me lutjet, janë shumë të nevojshme edhe përpjekjet dhe mjetet e duhura.


[1]     “I Shenjtë është Allahu me lavdinë e Tij; i Shenjtë është Allahu, i Madhërishmi”.

 

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp