Surja Ihlas 112 Komentim i shkurtër | Kaq shumë kuptime në katër ajete të Kuranit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Surja Ihlas 112 Komentim i shkurtër | Kaq shumë kuptime në katër ajete të Kuranit

Teolog, gjuhëtar dhe përkthyes

Kjo sure e shkurtër përveç bismil-lahut ka vetëm 4 ajete. Këto komentohen në mënyra të ndryshme. Por unë ju tregoj shkurtimisht se sa të bukura janë renditur këto.

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp