Madhështia e Allahut të Madhërishëm
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics
madheshtia

Madhështia e Allahut nuk ka kufi

madhështia

Hazret Abdullah bin Omeri r.a. rrëfen se Profeti i shenjtë s.a.v.s. duke predikuar nga foltorja e recitoi këtë ajet:Ajeti 2.2.

Qiejt do të jenë mbështjellë në dorën e Tij të djathtë. I pastër është Ai dhe i lartësuar prej asaj që i shoqërojnë Atij”. [ez-Zumer 39:68]

Ai s.a.v.s., pastaj tha se Allahu xh.sh. thotë:

Unë jam i Plotfuqishëm; Unë jam i Madhërishëm; Unë jam Sovran; Unë jam i Lartë. Ashtu e lartëson veten Allahu’. Profeti i shenjtë i shqiptonte në mënyrë përsëritëse këto fjalë dhe me aq forcë sa që minberi (foltorja) filloi të dridhej dhe ne menduam se fuqia e dridhjes do ta rrëzonte minberin”.

[Musned Ahmed ibn Hanbel, hadithi nr. 5608]

Madhështia e Allahut përmes përmendjes së Tij

Hadithi 2.3.

Hazret Ebu Hurejre r.a. rrëfen se Profeti i shenjtë s.a.v.s. ka thënë:

Ka dy fjalë, të cilat janë shumë të dashura për Allahun e Madhërishëm. Ato janë shumë të lehta për gjuhën, por me shumë peshë për nga vlera. Këto janë: Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil adhim. I Shenjtë është Allahu me gjithë lavdërimin e Tij, i shenjtë është Allahu i Madhërishëm.

[Sahih el-Buhari, kitab “Et-tevhid”, bab “Kavlil-lahi teala: ve nedaul-mevazine…”, hadithi nr. 7563]

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp