Mirënjohja ndaj njerëzve dhe ndihma ndaj të dobëtëve
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Mirënjohja ndaj njerëzve dhe ndihma ndaj të dobëtëve

hadithe te zgjedhura

Mirënjohja dhe mosmirënjohja

dheHazret Ebu Hurejre r.a. rrëfen se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë:

Ai, i cili nuk ka mirënjohje ndaj njerëzve, nuk ka mirënjohje as ndaj Allahut”.

[Xhamiu et-Tirmidhiu, kitab “El-Ber-ri ves-sileh”, bab “Ma xhae fish-shukri limen ahsene ilejke”, hadithi nr. 1954]

Pamja e të dobëtëve dhe ndihma e Zotit

dheHazret Ebu Hurejre r.a. rrëfen se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë:

Ka disa njerëz, të cilët duken të leckosur, me flokë të prishur e të pluhurosur. Dyert mbyllen për ta nga përbuzja. Mirëpo, kur betohen në emër të Allahut, Allahu e plotëson fjalën e tyre (ndihma e Tij është me ta)”.

[Sahih el-Muslim, kitab “El-Xhen-neh”, bab “En-Naru jedkhuluhal-xheb-barune vel-xhen-netu jedkhuluhad-du’afau”, hadithi nr. 6836]

Nga vie ndihma dhe furnizimi i Zotit?

dheHazret Ebu Derda r.a. rrëfen se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut s.a.v.s. duke thënë:

Më kërkoni mua në mes të dobëtëve. Vërtetë, ju furnizoheni dhe ndihmoheni përmes të dobëtëve (nëse do t’i ndihmoni ata, ndihma vie prej Zotit)”.

[Xhamiu et-Tirmidhi, kitab “El-Xhihad”, bab “Ma xhae fil-istiftahi bisa’alikil-muslimine”, hadithi nr. 1702]

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp