Martesa, shtylla kryesore e familjes
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Martesa, shtylla kryesore e familjes

hadithe te zgjedhura

Martesa ka katër arsye kryesore

martesaHazret Ebu Hurejre r.a. rrëfen se Profeti i shenjtë s.a.v.s. ka thënë:

Njeriu zakonisht martohet me ndonjë grua për katër arsye: për shkak të pasurisë së saj, të familjes së saj, të bukurisë së saj dhe për shkak të besimit të saj. Ti duhet t’i japësh përparësi besimit. Qofsh i lumtur!”.

[Sahih el-Buhari, kitab “En-Nikah”, bab “El-Ekfai fid-dini”, hadithi nr. 5090]

Martesa dhe ftesa për mysafirët

martesaHazret Ebu Hurejre r.a. rrëfen se Profeti i shenjtë s.a.v.s. thoshte:

Gostia më e keqe në një dasmë është ajo në të cilën ftohen pasanikët dhe nuk ftohen të varfërit. Ai që e refuzon ftesën për dasmë, është i padëgjueshëm ndaj Allahut dhe ndaj Profetit të Tij”.

[Sahih el-Muslim, kitab “En-Nikah”, bab “El-Emri bi’ixhabetid-da’i ila da’vetin”, hadithi nr. 3376]

Martesa dhe shkurorëzimi

martesaHazret Ibn Omeri r.a. rrëfen se Profeti i shenjtë s.a.v.s. ka thënë:

Gjëja më e papëlqyeshme në sy të Allahut xh.sh., prej gjërave të lejueshme, është divorci”.

[Sunan Ebu Davud, kitab “Et-Talak”, bab “Fi kerahijetit-talak”, hadithi nr. 2178]

Martesa dhe harmonia familjare

martesaHazret Ajshja r.a. rrëfen se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë:

Më i miri prej jush është ai, i cili sillet më së miri ndaj familjes së vet; dhe unë jam më i miri prej atyre, të cilët sillen mirë ndaj familjeve të tyre”.

[Xhamiu et-Tirmidhi, kitab “El-Menakib”, hadithi nr. 4269]

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp