Falja e gabimeve si dhe e gabimtarëve
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics

Falja e gabimeve dhe e gabimtarëve

hadithe te zgjedhura

Falja është më e larta nga virtytet

eHazret Muadh ibn Enesi r.a. rrëfen se  e ka dëgjuar Profetin s.a.v.s. duke thënë:

Virtyti më i lartë prej të gjitha virtyteve është t’i përforcosh marrëdhëniet me atë që i ka shkëputur, t’i japësh atij që nuk të jep ty, dhe ta falësh atë që të fyen ty”.

[Musned Ahmed ibn Hanbel, hadithi nr. 15618]

Zoti i jep respekt gabimfalësve

eHazret Ebu Hurejre r.a. rrëfen se Profeti i shenjtë s.a.v.s. ka thënë:

Nuk zvogëlohet pasuria, nëse jep lëmoshë; dhe Allahu i jep respekt dhe nder atij, i cili ia fal gabimet të tjerëve dhe nuk poshtërohet (ai i cili fal gabimet)”.

[Musned Ahmed ibn Hanbel, hadithi nr. 7206]

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp