Besimit nuk duhet t'i mungojë pastërtia
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics
hadithe te zgjedhura

Pastërtia është një nga kushtet e besimit

besimitHazret Ebu Malik el-Esh’ari r. a. rrëfen se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë:

Pastërtia (trupore dhe shpirtërore) është pjesë e besimit”.

[Sahih el-Muslim, kitab “Et Tahareh”, bab “Fadli el vudui”, hadithi nr. 432]

Pastërtia dhe higjiena e gojës

Hadithi 27.2.Hazret Ajshe bint Ebu Bekr r. a. (nëna e besimtarëve) rrëfen se Profeti i shenjtë s.a.v.s. ka thënë:

Pastrimi i dhëmbëve e mban gojën të pastër dhe e kënaq Allahun xh.sh.”.

[Sunen en-Nesai, kitab “Et-Tahareh”, bab “Et-Tergibu fis-sivaki”, hadithi nr. 5]

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp