Shoqeria islame
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics
hadithe te zgjedhura

Shoqëria duhet të dëshmohet

shoqeriaHazret Enesi r.a. rrëfen se Profeti i shenjtë s.a.v.s. ka thënë:

Askush prej jush s’mund të jetë besimtar i vërtetë derisa nuk dëshiron për të tjerë atë që dëshiron për vete”.

[Sahih el-Buhari, kitab “El-Iman”, bab “Minel-imani en juhib-be li ekhihi ma juhib-bu linefsihi”, hadithi nr. 13]

Shoku i mirë në ditë të vështirë

shoqeriaHazret Ebu Hurejre r.a. rrëfen se një herë Profeti i shenjtë s.a.v.s. më tha:

O Ebu Hurejre! Bëhu i devotshëm, do të jesh adhuruesi më i madh. Rri i kënaqur, do të jesh ndër mirënjohësit e mëdhenj. Pëlqeje për të tjerët çka pëlqen për vete, do të bëhesh besimtar i vërtetë. Sillu mirë me fqinjët e tu, do të quhesh mysliman i vërtetë. Mos qesh shumë se të qeshurit e tepërt e bën zemrën të vdekur”.

[Ibn Maxhe, kitab “Ez-Zuhd”, bab “El-Vere’u vet-takva”, hadithi nr. 4357]

Paqja midis shoqërisë

shoqeriaHazret Ebu Jusuf Abdullah ibn Selami r.a. rrëfen se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut s.a.v.s. duke thënë:

O njerëz! Përhapeni selamin (përshëndetjen es-selamu alejkum), ushqeni nevojtarët, silluni mirë me farefisin tuaj dhe adhuroni Allahun kur të tjerët janë në gjumë. Nëse do të veproni kështu, do të hyni në Xhenet, në paqe”.

[Xhamiu et-Tirmidhi, kitab “Sifetul-kijameti”, hadithi nr. 2485]

Mirëkuptimi – bazë për ndërtimin e shoqërisë

shoqeriaHazret Ibn Mes’udi r.a. rrëfen se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë:

Kur jeni tre, atëherë nuk duhet që dy prej jush të bisedoni duke pëshpëritur mes veti, derisa të bashkoheni me njerëz të tjerë, sepse ai do të ndihet keq”.

[Sahih el-Muslim, kitab “Es-Selam”, bab “Et-Tahrimi munaxhatil-ithnejni duneth-thalithi bi ghajri ridah”, hadithi nr. 5421]

Profeti s.a.v.s. është shembull për ndërtimin e shoqërisë

shoqeriaHazret Ebu Hurejre r.a. rrëfen:

Kur Profeti i shenjtë s.a.v.s. teshtinte, e mbulonte gojën me dorën e tij apo me ndonjë copë rrobe dhe kështu e mposhte atë”.

[Sunen Ebu Davud, kitab “El-Edebi”, bab “Fil-utasi”, hadithi nr. 5029]

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp