Etika e të ngrënit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics
hadithe te zgjedhura

Etika para ngrënies së ushqimit

etiketaHazret Ajshja r.a. rrëfen se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. savs ka thënë:

Kur dikush prej jush fillon të hajë, ai së pari duhet ta përmendë emrin e Allahut xh.sh.. Por nëse harron ta përmendë emrin e Allahut në fillim, atëherë, le të thotë (kur t’i bie ndër mend) Bismil-lahi evvelehu ve ahirehu, d.m.th.: Në emër të Allahut e filloj dhe e mbaroj”.

[Sunen Ebu Davud, kitab “El-At’imeti”, bab “Et-Tesmijeti alat-ta’ami”, hadithi nr. 3767]

Etika pas ngrënies së ushqimit

etiketaHazret Ebu Saidi r.a. rrëfen se kur Profeti i shenjtë s.a.v.s. mbasi që hante a pinte diçka, thoshte:

Të gjitha lavdërimet i takojnë Allahut, i Cili na furnizoi me ushqim e pije dhe na bëri myslimanë”.

[Xhamiu et-Tirmidhi, kitab “Ed-Da’vat”, bab “Ma jekulu idha ferega minet-ta’ami”, hadithi nr. 3457]

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp