Sjellja e mirë ndaj prindërve
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Related Contents from Topics
hadithe te zgjedhura

Sjellja dhe nderi ndaj nënës

sjelljaHazret Ebu Hurejre r.a. rrëfen:

Erdhi një njeri te Profeti i shenjtë s.a.v.s. dhe e pyeti: ‘O i Dërguari i Allahut! Kush prej njerëzve meriton që të sillem më së miri ndaj tij?’ ‘Nëna jote’, i tha Profeti i shenjtë s.a.v.s.’. Ai pyeti: ‘Mandej kush?’ ‘Nëna jote’, iu përgjigj Profeti i Shenjtë s.a.v.s.. ‘Pastaj kush?’ pyeti ai. Profeti i shenjtë s.a.v.s. iu përgjigj: ‘Nëna jote’. Ai pyeti për herë të katërt: ‘E mandej kush?’ Profeti i shenjtë s.a.v.s. iu përgjigj: ‘Babai yt’. Në një rrëfim tjetër përmendet: ‘O i Dërguari i Allahut! Kush meriton sjelljen më të mirë prej meje?’ Profeti i shenjtë s.a.v.s. iu përgjigj: ‘Nëna jote, pastaj nëna jote, pastaj nëna jote, më pas babai yt dhe kështu të afërmit e tu me radhë”.

[Sahih el-Buhari, kitab “El-Edeb”, bab “Men ehak-kun-nasi bihusnis-suhbeti”, hadithi nr. 5971]

Sjellja dhe shërbimi ndaj dy prindërve

sjelljaHazret Ebu Hurejre r.a. rrëfen se Profeti i shenjtë s.a.v.s. ka thënë:

Qoftë i poshtëruar! Qoftë i poshtëruar! Qoftë i poshtëruar ai, i cili i gjeti prindërit e vet në pleqëri, njërin prej tyre apo të dy, por, s’arriti të hynte në Xhenet (duke u shërbyer atyre)”.

[Sahih el-Muslim, kitab “El-Ber-ri ves-sileh vel-adab”, bab “Ragime enfu men edreke ebevejhi ev ehadehuma ‘indel-kiberi felem jedkhulil-xhen-neti”, hadithi nr. 6189]

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp