Lutje për të shpëtuar nga zemërimi i Zotit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të shpëtuar nga zemërimi i Zotit

lutje zemerim Zoti

Hazret Abdullah Ibni Amri r.a. tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

lutje shpetim zemerim Zoti

O Allah! Të kërkoj mbrojtje nga largimi i bekimit Tënd, nga largimi i shëndetit që kam prej Teje, nga ndëshkimi i beftë prej Teje dhe nga të gjitha mospëlqimet e Tua.[1]


[1] Sahih Muslim, kitab “Er-Rikak”, bab “Ektheru min ehlil-xhenneti el-fukarau ve ektheru ehlin-nari en-nisau ve bejanil-fitneti bin-nisai”, hadithi nr. 6944.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp