Lutje për të pasur ushqim dhe për t’u mbrojtur nga uria
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të pasur ushqim dhe për t’u mbrojtur nga uria

uria dhe ushqimi

Lutje për t’u mbrojtur nga uria dhe mashtrimi

Hazret Ebu Hurejre r.a. tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

uria dhe mashtrimi

All-llāhumme innī e‘ūdhu bike minel-xhū‘i, feinnehu bi’sed-daxhī‘u, ve e‘ūdhu bike minel-khijāneti, feinnehā bi’setil-bitānetu.

O Allah! Më mbro nga uria, sepse ajo është shoqja më e keqe dhe më mbro nga mashtrimi, sepse ai është më i keqi ndër shokët e ngushtë.[1]

Lutje për ushqimin e familjes së Profetit dhe të umetit

Hazret Ebu Hurejrah r.a. tregon këtë lutje të të Dërguarit të Allahut s.a.v.s.:

ushqimi i Profetit, ummeti

All-llāhumme exh‘al rizka āli Muhammedin fid-dunjā kūtan.

O Allah! Popullit të Muhammedit në këtë botë, jepi risk sa për të mbijetuar.[2]


[1] Sunen Ebī Dāvud, kitāb: “El-Vitr”, bāb: “Fil-isti‘ādheti”, hadithi nr. 1547.
[2] Sunen Ebī Dāvud, kitāb: “El-Xhihād”, bāb: “Fil-ibtikeri fis-seferi”, hadithi nr. 2606.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp