Lutje për të dalë nga vështirësia
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje largim veshtiresia

Në vitin 1899, Hazret Mesihu i Premtuar a.s. pa në ëndërr që atij po i vërsuleshin zjarri, tymi dhe shkëndijat, por nuk po e dëmtonin dot, ndërkohë ai po bënte lutjen e mëposhtme:

lutje largim veshtiresie

O i Gjallë! O i Qëndrueshëm! Në saje të mëshirës Sate të përgjërohem! Zoti im është Zoti i qiejve dhe i tokës.[1]

Njëherë, dikush i përmendi Hazret Mesihut të Premtuar a.s. vështirësitë në të cilat ai gjendej. Hazret Mesihu i Premtuar a.s. i tha:

Kërkojini sa më shumë falje Zotit dhe bëni shumë këtë lutje në namazet tuaja …:

lutje largim veshtiresiO i Gjallë! O i Qëndrueshëm! Në saje të mëshirës Sate të përgjërohem, o Mëshiruesi i të gjithë mëshiruesve![2]


[1] “Tadhkirah”, f. 335-336; letër drejtuar Maulana Abdul Kerimit.
[2] “Malfuzat”, vëll. 4, f. 250.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp