بسم الله الرحمن الرحيم

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Xhemati Musliman Ahmedia
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Komentim bashkëkohor
i Kuranit Famëlartë

Slide background

Jeta e Muhammedit

Gjurmohet gjallërisht jeta e tij deri në detaje.
Një depërtim autentik në historinë e një njeriu, që ndryshoi botën.

Slide background

Bashkimi global - çelësi i paqes

Fjalimi i Kalifit të muslimanëve
në Parlamentin Evropian

Hazret Mirza Masrur Ahmed – Udhëheqësi ynë i tanishëm

Hazoor

Lideri botëror për paqe

Lexoni më shumë rreth Hazret Mirza Masroor Ahmedit dhe aktiviteteve të tij për vendosjen e paqes, duke spikatur bashkimin dhe vëllazërinë në mbarë botën.

Fjalimi i fundit i xhumasë, i mbajtur nga Udhëheqësi ynë botëror

Hazret Mirza Masrur Ahmedi
2014

Vërtetësia e Mesihut të Premtuar a.s.

Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Lajme dhe blog

Microsoft Word - PR Canada arrival
Lajmet

Udhëheqësi botëror i muslimanëve arriti në Kanada për të bërë përurimin e një xhamie të re

Hazret Mirza Masrur Ahmedi u mirëprit ne Kanada nga z. Jason Kenney, Ministri i Kanadasë për Shtetësi, Imigracion dhe Multikult...

Shikoni video të fundit në mediatekën tonë