بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Ahmadiyya Muslim Community
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd

Slide background

Cili është qëndrimi i Islamit ndaj terrorizmit?

A duhet të shkojnë muslimanët shqiptarë
për të luftuar në Siri?

A mund të shfajësohen sulmet vetëvrasëse në ndonjë formë?

Slide background

Konferenca e feve të botës, në Guildhall të Londrës

Lexoni raportin...

Slide background

Kalendari
i namazit

Sipas vendit ku jetoni...

Slide background
Slide background

Bashkimi global - çelësi i paqes

Fjalimi i Kalifit të muslimanëve
në Parlamentin Evropian

Slide background

Rruga drejt paqes:
marrëdhëniet e drejta midis shteteve

Fjalimi historik nga Kalifi i Xhematit Musliman Ahmedia
i mbajtur në Senatin e Amerikës.

Slide background

Islami, një fe e paqes dhe mëshirës

Kalifi i Xhematit Musliman Ahmedia mban fjalim historik
në Parlamentin Britanik.

Slide background

Komentim bashkëkohor
i Kuranit Famëlartë

Slide background

Jeta e Muhammedit

Gjurmohet gjallërisht jeta e tij deri në detaje.
Një depërtim autentik në historinë e një njeriu, që ndryshoi botën.

Hazret Mirza Masrur Ahmed – Udhëheqësi ynë i tanishëm

Hazoor

Lideri botëror për paqe

Lexoni më shumë rreth Hazret Mirza Masroor Ahmedit dhe aktiviteteve të tij për vendosjen e paqes, duke spikatur bashkimin dhe vëllazërinë në mbarë botën.

Fjalimi i fundit i xhumasë, i mbajtur nga Udhëheqësi ynë botëror

Hazret Mirza Masrur Ahmedi
2014

Hytbja e shpallur

Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Lajme dhe blog

enderr
Blog, Shkenca

Parimet e interpretimit të ëndrrave

(Ky është transkriptimi i një sesioni pyetje-përgjigjesh të mbajtur nga Hazret Mirza Tahir Ahmedi, Kalifi i IV i Mesihut të ...

Shikoni video të fundit në mediatekën tonë