Lutje për të çelur agjërimin
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
iftari agjerimi

Hazret Muadh Ibni Zuhra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. në iftar, pra, gjatë çeljes së agjërimit bënte këtë lutje:

agjerimi iftariO Allah! Për Ty agjërova dhe me riskun Tënd po e çel agjërimin. (Ebu Daud, Kitabus-saum, bab keuli endal-iftar)

Hazret Amr Ibnil-Asi r.a. e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut s.a.v.s. duke thënë se koha gjatë çeljes së agjërimit është e veçantë për pranimin e lutjes. Më pas, sipas tij, ai bëri këtë lutje:

agjerimi iftariO Allah! Në saje të mëshirës Sate që shtrihet mbi çdo gjë, Të kërkoj të m’i falësh gjynahet! (Mustadrik Hakim, Kitabus-saum)

Kurse, për të mbajtur agjërimin, mjafton të keni nijet për të agjëruar. Mund të luteni edhe në këtë formë:

syfyrDua të agjëroj sot, një ditë të Ramazanit

Share via