Emrat e Allahut - Emrat e Zotit - Mësoni kuptimet e tyre të thella
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Emrat e Allahut - Emrat e Zotit

Emrat e Allahut ose emrat e Zotit janë cilësitë dhe atributet e Zotit, të cilat në përgjithësi thuhen se janë 99, por në fakt janë të panumërta. Askush nuk mund t’i rrokë dot cilësitë e Zotit.

Emrat e bukur të Allahut janë të numërt. Katër prej tyre janë kryesorë, që përmenden në suren El-Fatiha, e që janë:

  1. I Gjithëmëshirshmi,
  2. Mëshirëbërësi
  3. Rrab (Krijuesi dhe Mbajtësi) i botëve
  4. Sunduesi i kohës së gjykimit

Lexoni emrat e bukur të Allahut.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp