Hazret Sa'd ibni Muadhi r.a., kryetari i fisit Eus të ensarëve
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Hazret Sa’d Ibni Mu’adhi r.a.

Hazret Sa’d ibni Muadhi r.a., kryetari i fisit Eus të ensarëve ishte sahab i shquar i Profetit a.s. i cili te ensarët kishte gati të njëjtën pozitë, që Hazret Ebu Bekri e kishte te muhaxhirët.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp