Çfarë përjeton shpirti gjatë vdekjes? Lutja gjatë vdekjes – për të kërkuar ndihmë gjatë agonisë. Disa raste nga jeta e Profetit Muhammed.

Më shumë Lutja gjatë vdekjes