Përafërsisht para njëzet e pesë vjetësh, kur isha në Gurdaspur, pashë një ëndërr. … Të tre engjëjt, si dhe Maulvi Abdullahu thanë “Amin!” dhe më pas ata të katërt u ngjitën në qiell. Atëherë më doli gjumi. …

Më shumë Duaja për të pasur pastërti dhe dëlirësi