O Allah! Ti ke thënë “Më thërrisni dhe unë do t’ju përgjigjem”, dhe Ti e nuk shkel premtimin. Ashtu siç më ke udhëzuar tek Islami, Të kërkoj që të mos ma marrësh këtë dhe unë të jem musliman derisa të vdes.

Më shumë Lutje në kodrën Safa