Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Dhuromë çfarë kjo zemër bren! Lutje në poezi për të ardhmen e fëmijëve

Hazret Mirza Ghulam Ahmed (as)

Hazret Mirza Ghulam Ahmed (as)

Mesihu i Premtuar dhe Imam Mehdiu a.s.

Shërbëtori i vërtetë i Profetit Muhammed s.a.v.s., Imami i kohës, Mesihu i Premtuar dhe Imam Mehdiu, paqja qoftë mbi të. Gjatë periudhës në të cilën jetoi, Islami ishte nën shënjestër të sulmeve armiqësore nga të gjitha anët dhe muslimanët në përgjithësi ishin në rënie të skajshme shpirtërore, me një besim të dyshimtë dhe krejtësisht sipërfaqësor. Ai ndërmori një fushatë të jashtëzakonshme për t’i treguar botës fytyrën e bukur e të vërtetë të fesë Islame. Ai shkroi mbi 90 libra. Sot Xhemati i tij gjendet në më shumë se 210 vende të botës.

Më shumë rreth autorit

Kam një lutje, O Udhëheqësi im
Te pragu Yt po qaj me përgjërim

Dhuromë çfarë kjo zemër bren
kam turp e marre, me gjuhë s’e them

Evlatin tim që është dhuratë nga Ti
Unë t’i shoh të dëlirë, gjithsecilin

Çfarë pengese mund të ketë e Jotja Madhështi
Atë që ma dhe mua, ta ketë secili[1]

Bamirës i çuditshëm je, o Oqeani plot bekime
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi

Ata nga papastërtia liroji
robërit e Tu të përsosur bëji

Të jenë të ngazëllyer e bekimplotë
nga jeta gjynahqare shpëtoji, o Zot

Lajmëtarë të fesë si unë të jenë
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi

Fatbardhësia iu shfaqtë në ballë
shtëpive të tyre as mos u afroftë Dexhall

Shpëtoji nga çdo pikëllim në çdo situatë
të mos hutohen nga brengat e as nga vështirësitë

Kështu shpreson zemra ime nga Ti
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi

Ty, o i Dashuri im, të përgjërohem
në asnjë kohë ata të mos brengosen

Pragun Tënd të mos e lëshojnë kurrsesi
përkrahi ata në çdo çast, O Miku im

O Udhëheqësi im, kështu shpresoj nga Ti
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi

Ata të mos shohin kurrë mjerim
Kohën e vështirësive, vuajtjeve e as dëshpërim

E unë të shoh takvanë e gjithsecilit
Kur të më vijë koha e largimit

Vetë ma dhe myzhdenë paraprakisht
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi

O Zot, bekimet e Tua i kujtoj
Më dhe edhe myzhdetë, më pas edhe pasardhësit

E më the: “Kurrë nuk do të shkatërrohen;
sikur të jenë pisha, në kopshte do të lulëzohen”

Shumë herë më ke dhënë këtë lajm Ti
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi[2]

Poezia në gjuhën origjinale, urdu

poezia per fëmijët


[1]. “Durr-e-themin” urdu, f. 47.
[2]. “Durr-e-themin” urdu, f. 47-49.

Send this to a friend