Dhuromë çfarë kjo zemër bren! Lutje në poezi për të ardhmen e fëmijëve
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Dhuromë çfarë kjo zemër bren! Lutje në poezi për të ardhmen e fëmijëve

Mesihu i Premtuar dhe Imam Mehdiu a.s.

Kam një lutje, O Udhëheqësi im
Te pragu Yt po qaj me përgjërim

Dhuromë çfarë kjo zemër bren
kam turp e marre, me gjuhë s’e them

Evlatin tim që është dhuratë nga Ti
Unë t’i shoh të dëlirë, gjithsecilin

Çfarë pengese mund të ketë e Jotja Madhështi
Atë që ma dhe mua, ta ketë secili[1]

Bamirës i çuditshëm je, o Oqeani plot bekime
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi

Ata nga papastërtia liroji
robërit e Tu të përsosur bëji

Të jenë të ngazëllyer e bekimplotë
nga jeta gjynahqare shpëtoji, o Zot

Lajmëtarë të fesë si unë të jenë
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi

Fatbardhësia iu shfaqtë në ballë
shtëpive të tyre as mos u afroftë Dexhall

Shpëtoji nga çdo pikëllim në çdo situatë
të mos hutohen nga brengat e as nga vështirësitë

Kështu shpreson zemra ime nga Ti
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi

Ty, o i Dashuri im, të përgjërohem
në asnjë kohë ata të mos brengosen

Pragun Tënd të mos e lëshojnë kurrsesi
përkrahi ata në çdo çast, O Miku im

O Udhëheqësi im, kështu shpresoj nga Ti
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi

Ata të mos shohin kurrë mjerim
Kohën e vështirësive, vuajtjeve e as dëshpërim

E unë të shoh takvanë e gjithsecilit
Kur të më vijë koha e largimit

Vetë ma dhe myzhdenë paraprakisht
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi

O Zot, bekimet e Tua i kujtoj
Më dhe edhe myzhdetë, më pas edhe pasardhësit

E më the: “Kurrë nuk do të shkatërrohen;
sikur të jenë pisha, në kopshte do të lulëzohen”

Shumë herë më ke dhënë këtë lajm Ti
I Shenjtë je Ti, që poshtërove armiqtë e mi[2]

(takva do të thotë: drojë e devotshmëri ndaj Zotit)

Poezia në gjuhën origjinale, urdu

poezia per fëmijët


[1]. “Durr-e-themin” urdu, f. 47.
[2]. “Durr-e-themin” urdu, f. 47-49.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp