Lutje e sinqertë gjatë vështirësisë
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje veshtiresia

Hazret Abdullah Ibni Abasi r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. kur gjendej në vështirësi, thoshte këto fjalë:

lutje gjate veshtiresive

Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, të Madhërishëm e të Dhembshur! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të arshit madhështor! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të qiejve, Zotit të Tokës! Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të arshit fisnik![1]

[1]. Sahih el-Buhari, kitab “Ed-Da’vet”, bab “Ed-Du‘au ‘indel-kerbi”, hadithi nr. 6346.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp