Lutje për të shpëtuar nga e keqja
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje e Profetit

Hazret Imran Ibni Husajni r.a. rrëfen: I Dërguari i Allahut s.a.v.s. i kishte premtuar babait tim idhujtar që, nëse do të bëhej musliman, do t’i mësonte lutje shumë të dobishme. Babai im kur u bë musliman ia kujtoi premtimin Profetit s.a.v.s.. Atëherë Profeti s.a.v.s. i mësoi këtë lutje:

lutje per shpetim

O Allah! Më dikto udhëzimin dhe më mbro nga e keqja e vetvetes.[1]


[1]. Xhami‘u et-Tirmidhi, kitab “Ed-Da’vat”, hadithi nr. 3483.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp