Kuptime të ajetit: Sirātal ledhīne en‘amte‘alejhim Synim madhor për muslimanët
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Kapitujt (Lexoni kapitujt Online)
 1. Fjala e Allahut
 2. Shqiptimi dhe përkthimi
 3. Përse kapitujt e Kuranit quhen sure?
 4. Nëntë emrat e sures El-Fatiha
 5. Bibla bën profeci suren e parë të Kuranit, El-Fatiha, deri në detaje
 6. Emrat e sures El-Fatiha tregojnë tema të ndryshme të saj
 7. Bekimet e sures El-Fatiha
 8. Shtatë parime të pranimit të lutjes, të përmendura në El-Fatiha
 9. Surja më e madhe e Kuranit për nga kuptimi
 10. Zbritja e sures El-Fatiha
 11. Surja El-Fatiha është pjesë e Kuranit
 12. Surja El-Fatiha të thuhet në çdo rekat të çdo namazi
 13. Përmbledhje e komentimit të Sures El-Fatiha
 14. Kuptime leksikore të ajetit Bismil-lāhirr-Rrahmānirr-Rrahīm
 15. Bismil-lahi në krye të çdo sureje është shpallje e Zotit
 16. Argumente që bismil-lahi është pjesë dhe ajet i çdo sureje
 17. Përse bismil-lahi vjen para çdo sureje? Ja, pesë arsye
 18. Rëndësia e bismil-lahit
 19. Rreth bismil-lahit në Librat e mëparshëm dhe përgjigjja e një akuze
 20. Emri Allah është i përveçëm
 21. Përse është shtuar fjala “emër” në ajetin bismil-lah “në emër të Allahut”?
 22. Kuptime leksikore të ajetit: El-Hamdulil-lāhi Rabbil-‘ālemīn
 23. Komentim i ajetit: El-hamdulil-lāhi rabbil-ālemīn
 24. Komentim i ajetit: Err-Rrahmānirr-Rrahīm
 25. Komentim mbresëlënës i ajetit: Māliki jeumid-dīn – Sunduesi i Ditës së Gjykimit
 26. Renditje kuptimplote e katër emrave të Zotit të përmendura në El-Fatiha
 27. Kuptime leksikore të ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 28. Komentim i ajetit: Ijjāke na‘budu ve ijjāke neste‘īn
 29. Kuptime leksikore të ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 30. Komentim i ajetit: Ihdinas-sirātal-mustekīm
 31. Kuptime leksikore të ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim
 32. Komentim i ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim – Një synim madhor për muslimanët
 33. Renditje shumë e bukur e ajeteve të sures El-Fatiha
Related Contents from Topics

Komentim i ajetit: Sirātal-ledhīne en‘amte ‘alejhim – Një synim madhor për muslimanët

Kalifi i Dytë i Mesihut të Premtuar r.a.
El-Fatiha ajeti komentim sirat

Një synim madhor për muslimanët

Në ajetin e mëparshëm, Zoti na mësoi lutjen me të cilën t’i kërkojmë rrugën e drejtë. Në këtë ajet shtoi edhe një gjë tjetër: kjo rrugë e drejtë të mos jetë e thjeshtë, por të jetë e atyre që i ka bekuar Zoti dhe që janë të përparuar shpirtërisht.

Sa i madh është ky qëllim, të cilin Islami ia ka dhënë çdo muslimani që në suren e parë të Kuranit! Pra, muslimani nuk duhet të ketë vetëm dëshirë për të bërë mirësi, por të synojë t’i bashkohet xhematit të fituesve.

Ai që është i dashuruar me Allahun, nuk mund të mjaftohet me një shkallë të vogël, sepse dashuria ndaj Zotit nuk e lejon të bëjë përparime në mënyrë të kufizuar. A ka ndonjë gjë tjetër në botë që mund t’ia shuajë etjen, kur ai është në kërkim të Zotit të Madhërishëm?! Pra, ai që kërkon Zotin, kërkon të gjitha përparimet. Ndaj, ai që e njeh Zotin e Madhërishëm, nuk mund të quajë asnjë përparim si të fundit.

Gjëja më e bukur për besimtarin është që kjo nuk mbetet thjesht një dëshirë në zemrën e tij, por Vetë Zoti i tij këtë ia mëson duke thënë: Mos u kënaq me një gradë të vogël! Më kërko bekim, por jo të thjeshtin, madje bekimin që kanë marrë njerëzit e kohërave të mëdha dhe, gjithashtu, jo bekimin që kanë marrë njerëzit e një kohe të vetme, por të të gjitha kohërave.

Kuptime të ndryshme të bekimit (in’am)

Në kuptimet leksikore kam shpjeguar se në kuptimin e fjalës in’am (bekim) nuk mund të përcaktohet një bekim i vetëm, por çdo gjë e mirë që mund t’ia japësh dikujt për të shprehur gëzimin, quhet in’am, që mund të jetë qoftë materiale, qoftë shpirtërore. Edhe Kurani Famëlartë, në ajete të ndryshme, e përdor këtë fjalë në kuptimin e saj të gjerë.

Në suren Beni Israil [Isra], Zoti i Madhërishëm thotë:

وَ اِذَاۤ اَنۡعَمۡنَا عَلَی الۡاِنۡسَانِ اَعۡرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِہٖ

Kur i japim ndonjë mirësi (in’am) njeriut, ai e kthen shpinën dhe mënjanohet”.[1]

Pra, në vend që të bëhet mirënjohës për bekimin që i ka dhënë Zoti, bëhet i pavëmendshëm ndaj Tij. Ky ajet tregon se fjala in’am përfshin edhe gjërat materiale, dijen, profesionin, nderimet tokësore etj., sepse janë pikërisht këto gjëra që janë si mirësi dhe shumë njerëz, pasi i gëzojnë ato, në vend që t’i përkushtohen Zotit të Madhërishëm, e harrojnë Atë.

Kurani Famëlartë quan in’am edhe shpëtimin nga vështirësitë dhe gjëmat. Ai thotë:

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اذۡکُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰہِ عَلَیۡکُمۡ اِذۡ ہَمَّ قَوۡمٌ اَنۡ یَّبۡسُطُوۡۤا اِلَیۡکُمۡ اَیۡدِیَہُمۡ فَکَفَّ اَیۡدِیَہُمۡ عَنۡکُمۡ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ ؕ وَ عَلَی اللّٰہِ فَلۡیَتَوَکَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ

O ju që besuat! Kujtojeni bekimin e Allahut që keni mbi vete, kur një popull kishte vendosur t’i zgjaste duart drejt jush (për t’ju dëmtuar), por Ai i pengoi ato. Kini druajtje ndaj Allahut. Allahut le t’i mbështeten besimtarët”.[2]

Në këtë ajet shpëtimi nga sulmi i armikut është cilësuar si bekim (ni’met).

Megjithatë, pavarësisht se çdo mirësi mund të quhet bekim, nuk mund të mohohet se ka të atilla që mund të quhen si bekime (ni’met ose in’am) shumë të mëdha. Kështu që, Allahu i Madhërishëm në Kuranin Famëlartë thotë:

وَ اِذۡ قَالَ مُوۡسٰی لِقَوۡمِہٖ یٰقَوۡمِ اذۡکُرُوۡا نِعۡمَۃَ اللّٰہِ عَلَیۡکُمۡ اِذۡ جَعَلَ فِیۡکُمۡ اَنۡۢبِیَآءَ وَ جَعَلَکُمۡ مُّلُوۡکًا ٭ۖ وَّ اٰتٰٮکُمۡ مَّا لَمۡ یُؤۡتِ اَحَدًا مِّنَ الۡعٰلَمِیۡنَ

Dhe (kujtojeni) kur Musai i tha popullit të vet: “O populli im! Kujtojeni bekimin e Allahut që keni mbi vete, kur Ai caktoi profetë mes jush, ju bëri mbretër dhe ju dha atë që nuk i dha askujt nëpër botë”.[3]

Ky ajet numëron gjërat që mund të cilësohen si bekime për njeriun dhe iu tha hebrenjve se Zoti ua kishte dhënë një pjesë të madhe të tyre.

(Vijon komentimi në kapitujt e radhës …)


[1] Beni-Israil (El-Isra) 17:84.
[2] El-Maide 5:12.
[3] El-Maide 5:21.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp