Komentim i Sures En-Neml Pj. 3 - Historia e Hazret Sulejmanit a.s.
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Komentim i Sures En-Neml Pj. 3 – Historia e Hazret Sulejmanit a.s.

Teolog, gjuhëtar dhe përkthyes

Temat:

  • Kush ishte Hud-Hudi?
  • Kush ishte Pupëza?
  • Sexhdja e recitimit të Kuranit
  • Çfarë mesazhi i dërgoi Hz Sulejmani Mbretëreshës?
  • A ia imponoi Hz. Sulejmani besimin me forcë Mbretëreshës Bilkizë?
  • Si do ta sillte fronin xhindi i Hazret Sulejmanit?
  • Si e realizoi fronin ai që kishte dijen e librit?
  • Si ishte takimi i Hz. Sulejmanit me Mbretëreshën?
  • Çfarë ishte pallati i shtruar me xhama?
  • Kuptime të thella të spiritualitetit të ajeteve të Kuranit

Çfarë janë xhindët? Si e ndihmonin xhindët Hazret Sulejmanin a.s.?

Çfarë janë xhindët? Si e ndihmonin xhindët Hazret Sulejmanin a.s.?

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp