Çfarë janë xhindët? Si e ndihmonin xhindët Hazret Sulejmanin a.s.?

A ekzistojnë xhindët? Si e ndihmonin xhindët Sulejmanin a.s.? Shpjegimi sipas Kuranit. Duhet të dallojmë atë që thotë Kurani i Shenjtë nga ato që thonë njerëzit.