Komentim i Sures 27, En-Neml - Pjesa 2 | Hazret Sulejmani a.s.
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Komentim i Sures 27, En-Neml – Pjesa 2 | Hazret Sulejmani a.s.

Teolog, gjuhëtar dhe përkthyes

Disa nga temat që janë trajtuar në këtë video

Si fitohet dija? Sulejmani i Madhërishëm dhe urtësia e tij. Dija dhe bekimi i Zotit. Çfarë është gjuha e zogjve që dinte Profet Sulejmani a.s.? A ka metafora në Kuran? Cilët ishin xhindët e Hazret Sulejmanit a.s.? Si ishte ushtria e Hazret Sulejmanit a.s.? Çfarë është lugina e milingonave ose lugina e buburrecave? Kuptime të thella të spiritualitetit të ajeteve të Kuranit

Video/tema të tjera mbështetëse:

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp