U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Poglavlje
 1. Uvod o knjizi
 2. Ljepota govora
 3. Ljepota i vrline Časnog Kur'ana
 4. PITANJE I-Fizička, (prirodna) moralna i duhovna stanja čovjeka
 5. Stvarnost duše
 6. Postepeni napredak čovjeka
 7. Stvarnost islama
 8. Razlika između prirodnih i moralnih stanja čovjeka
 9. Poricanje doktrine klanja životinja
 10. Tri načina reforme kod čovjeka
 11. Dolazak Časnog Poslanika u vrijeme najveće potrebe za reformom
 12. Prirodna stanja popravljanjem postaju moralne odlike
 13. Stvarni moral
 14. Prva reforma odnosi se na prirodna stanja
 15. Zašto je meso svinje zabranjeno
 16. Moralno stanje čovjeka
 17. Moralne vrline vezane za napuštanje zla
 18. Pet sredstava za čistoću
 19. Način postizanja vrlina
 20. Stvarna hrabrost
 21. Istinoljubivost
 22. Strpljenje
 23. Simpatija prema čovječanstvu
 24. Traganje za Jednim Uzvišenim Bićem
 25. Mudrost za dolazak Časnog Poslanika u Arabiju
 26. Dobročinstvo Časnog Kur’ana u svijetu
 27. Argument postojanja Boga
 28. Božiji atributi
 29. Duhovna stanja
 30. Jedna lijepa molitva
 31. Razumijevanje napitaka od kamfora i đumbira
 32. Stvarnost Dženneta i Džehenema
 33. Načini osnivanja savršenog duhovnog odnosa s Bogom
 34. PITANJE II-Šta se događa sa čovjekom nakon smrti?
 35. PITANJE III- Šta je glavna svrha (cilj) čovjekovog života?
 36. Način postizanja svrhe čovjekovog života
 37. PITANJE IV -Kakve su posljedice djela na ovom i budućem svijetu?
 38. Filozofija Božijih zakletvi raznim stvarima
 39. PITANJE V-Izvori i načini spoznaje Uzvišenog Boga
 40. Stvarnost čovjekove prirode
 41. Značenje objave
 42. Odlika islama
 43. Govornik je počašćen Božijim govorom
 44. Izvor savršenog znanja je Božija objava
 45. Dva doba života Časnog Poslanika
 46. Razlog ratova Časnog Poslanika s.a.v.s.
Related Contents from Topics
Zabrana svinjskog mesa

Jedna tačka koju trebate imati na umu u ovom kontekstu je da je u samom imenu ove životinje Bog ukazao na razlog za zabranu njenog mesa. Arapska riječ za svinju je khinzeer, što je složenica od khanz i ara, što znači: ja to vidim vrlo nečisto. Tako samo ime koje je Svemogući Bog dao ovoj životinji na početku pokazuje njenu nečistoću.
Čudno je da je na hindu jeziku ova životinja nazvana suar, što je složenica iz su i ara. Ovo također znači: ja to vidim vrlo loše. Ne treba biti iznenađujuće što je arapska riječ su našla svoj put u hindu jeziku. Mi smo u našoj knjizi Minanur Rahman nepobitno dokazali da je arapski jezik majka svih jezika i da se mnoge arapske riječi nalaze u svim jezicima, ne samo jedna ili dvije nego čak nekoliko hiljada riječi. Prema tome, su  je arapska riječ, i njeno značenje u hindu jeziku je također loš.

Ova životinja je također nazvana lošom u hindu jeziku. Nema sumnje da je u vrijeme kad je arapski bio svjetski jezik, ova životinja bila poznata u ovoj zemlji po arapskom imenu koje je bilo istoznačno sa značenjem riječi khinzeer, i tako je ostalo do danas. Moguće je da je u sanskrit jeziku ova riječ možda donekle izmijenjena i postala drugačija, ali tačna riječ je khinzeer koja kazuje svoje vlastito značenje. Nije neophodno ulaziti u detaljno objašnjavanje nečistoće ove životinje.

Svako zna da ona jede nečist i potpuno je bestidna. Tako je razlog za zabranu njenog mesa očit, jer će njeno meso, po zakonu prirode, imati nečiste posljedice  na tijelo i dušu  onog ko  ga  jede. Kao što smo već razjasnili, hrana duboko utječe na dušu čovjeka i ne može biti sumnje da će meso takve nečiste životinje također biti nečisto. Čak u predislamska vremena grčki ljekari su smatrali da meso ove životinje posebno smanjuje sposobnost stida. Jedenje crkotine je također zabranjeno u islamskom zakonu iz istog razloga; znači, ono štetno utječe na moralne vrline i također je štetno za fizičko zdravlje. Krv životinje koja je zadavljena i prebijena nasmrt ostaje unutar tijela mrtve životinje i one su sve crkotina. Očito je da krv takve životinje brzo bude pokvarena i pokvari cijelo meso. Nedavnim istraživanjem je potvrđeno da klice u ovakvoj krvi šire otrovno kvarenje u mesu mrtve životinje.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp