U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
pero

Ja sam saznao da su sada Japanci naklonjeni prema islamu. Kad je takav slučaj treba da bude sastavljena vrlo opsežna (obuhvatna) knjiga o učenjima islama – ona treba da sadržava svaku informaciju o islamu, baš kao što neko opisuje izgled čovjeka od glave do pete, kao njegovu sliku. Ova knjiga treba da sadrži sve dobre tačke islama. Svi aspekti njegovog učenja treba da budu diskutovani; takođe treba da bude pokazano to šta je rezultat ovih učenja i plodovi koje ona donose.

Islamske pouke treba da formiraju odvojeno poglavlje i u njemu one treba da budu upoređene sa poukama predstavljenim od drugih vjera. Ja mislim da je tako važno objaviti jednu knjigu ove vrste da osoba za koju je hadž postao obavezan, treba da potroši novac za hadž da objavi ovu knjigu umjesto toga; ovo će biti vjerski džihad.

Jedan put je Časni Poslanik s.a.v.s. trebao da obavi svih pet dnevnih namaza zajedno. Sada treba da se vodi džihad perom (umjesto oružjem). Zato je sada vrijeme da ljudi steknu hrabrost i troše svoje vrijeme i imetak.

Vi sada treba da dobro znate da ovo nije vrijeme da se ide na bojno polje za vjerske svrhe. Bitke koje su vođene u toku života Časnog Poslanika s.a.v.s. nisu bile zamišljene da silom pridobiju nevjernike u islam; ove bitke su muslimani vodili da se odbrane.
Kad su muslimani bili neljudski mučeni i izbačeni iz Mekke i kad su mnogi muslimani postali šehidi, onda im je Bog naredio da uzvrate; ovo je definitivno bila odbrambena mjera. Sada su se vremena promijenila.
Sada je mir svuda; islam je napadnut perom. Zato je neophodno da pero bude upotrebljeno da odbije ove napade. Svemogući Allah kaže u Časnom Kur'anu da treba da napravite pripreme da se odbranite istom vrstom oružja koju su protivnici upotrebili.

Razmislite o oružju koje protivnici islama sada prave. Oni ne zbijaju redove armije. Oni objavljuju magazine i knjige. Mi isto tako trebamo, zato, uzeti pero i njihovim napadima odgovoriti sa magazinima i knjigama. Nije prikladno da recept i bolest budu u protuslovlju. Ako tretman ne odgovara bolesti, posljedica mora biti nekorisna i štetna.

Izvor: Malfuzat tom 8, str. 20.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp