U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
šehadet

Ispitivač: Ja sam iz Švicarske i studirao sam katoličku teologiju u Luzernu i Minhenu.Moje pitanje je, zašto bih trebao biti musliman, sljedbenik poslanika Muhammedas.a.v.s. i kako mogu postati jedan?

Hazreti Mirza Tahir Ahmad: Ako si postao vjernik u Boga, onda je to prvi korakprema vjeri, i kada postanete vjernik u Boga najbolje pitanje za pristupanje ovom treba biti, koja je religija koja ti može pomoći da se približiš Bogu, prije nego u slučaju drugih religija, s većom sigurnošću i uz manje opasnosti?

Kad tako pogledate nareligije u poređenju sa islamom, islamske osebujne karakteristike će vam otvoriti horizonte koji se ne mogu pomiješati sa osobinama drugih religija.
Na primjer, kada vjerujete u Boga, također vjerujete u univerzalnost Boga. Nemoguće je za vas da vjerujete da je Bog poslao Njegovog poslanika samo određenom narodu u određeno vrijeme i da je zaboravio sva Njegova stvorenja svugdje u svijetu. Ako je Bog takav,onda je bolje ne vjerovati u Njega. U Boga se može samo vjerovati ako se vjeruje da je On univezalan. Onda pronađite elemente unverzalnosti u religiji.

U kojoj god religiji nađete prikazanu i održanu univerzalnost, ta je religija najbolja. Kada naprimjer postanete kršćanin onda nije neophodno za vas da vjerujete u Budu, da vjerujete u Krišnu, da vjerujete u Zaratustru ili u bilo kojeg drugog Božijeg poslanika.Samo je dovoljno vjerovanje u Krista. Ne možete također čak ni vjerovati u istinitost poslanika Muhammeda s.a.v.s. jer ako vjerujete onda niste kršćanin.

U islamu je upravo suprotno. Vjerovanje u islam traži od vas da vjerujete u Budu a.s., Krišnu a.s.,da vjerujete u Isa a.s., Musa a.s. i da vjerujete u sve Božije poslanike u cijelom svijetu. Pa koje je bolje učenje? Očigledno islamsko.

Univerzalno je, odnosi se na pojam Boga koji je stvorio sva ljudska bića. Pa ako na ovaj način uporedite islamska učenja sa učenjima drugih religija, onda ćete korak po korak biti vođeni ka islamu silama argumenata i silama racionalnosti. Nećete imati drugog izbora. To je jedan od načina dosezanja islama.

Drugi način je moleći Boga. Ukoliko želite dosegnuti Boga,zašto Ga onda ne pitate koji je najbolji put? Ukoliko Mu se obratite sa iskrenošću, sa riješenošću da ako ste vođeni Njim u bilo kojoj vjeri, bez obzira koja je to, slijedit ćete to. Bog će onda paziti na vas. To je najsigurniji i najlakši put do Boga.

Ispitivač: Jako sam zadovoljan Vašim odgovor.

Hazreti Mirza Tahir Ahmad: Alhamdo-lillah (Sva hvala pripada Allahu).

Izvor: The Review of Religions (Preged religija), novembar 1996.godine.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp