U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Mirza Ghulam Ahmad

Sve ovo je bilo neophodno da se ovako dogodi, zato što je Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s. predskazao da će ovakvo doba doći muslimanskom ummetu (zajednici) kad oni potpuno budu ličili na Jevreje. Oni će raditi djela koja su radili Jevreji: ako Jevrej sebe utisne u mišiju rupu, oni će činiti isto.
U to vrijeme, čovjek rođen od perzijskog potomka će dati učenje vjere. Čak ako vjera napusti srca ljudi i uzdigne se do nebeskih visina, ovaj Perzijac će je vratiti zemlji.

Ovo je predskazanje Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Njegovo tumačenje je meni jasno pokazano Božijom objavom. Svi njeni aspekti su bili jasno pokazani. Bog je meni otkrio kroz Božiju objavu da je Isa, sin Merjemin, koji je je bio rođen četrnaest stoljeća poslije Musaa, sigurno došao da saopšti učenje vjere. On je došao u vrijeme kad je vjersko stanje Jevreja spalo na niske grane. Zbog slabosti njihovog vjerovanja, oni su bili uhvaćeni u zamku svih takvih poroka, koji su zapravo ogranci nevjerovanja.

Tako, kad je prošao period od približno četrnaest stotina godina poslije pojave Časnog Poslanika s.a.v.s. iste nevolje su se pojavile u ovom ummetu (muslimanskoj zajednici) kakve su se pojavile među Jevrejima, tako da predskazanja napravljena za njih mogu biti ispunjena.

Zato je Bog, iz Svoje savršene moći poslao osobu sličnu  prvom  Mesiji  (Isau-Isusu  Kristu)  da  saopšti  ovo učenje vjere muslimanima.  Taj Mesija  koji  je  trebao  doći, došao je, on je  tu.  Prihvatite ga  ako  želite. 

Oni  koji  imaju  uho da čuju, neka poslušaju. Ovo je posao Svemogućeg Boga, i strano je u očima ljudi. Ako neko hoće da poriče, mora znati da su i prethodni ispravni ljudi bili javno poricani.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp