U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

Ja sam čuo da neki ljudi koji nisu upućeni u ove činjenice propagiraju optužbu protiv mene da, iako sam unaprijed primio iznos za cijenu knjiga i u dodatku tome doprinos od tri hiljade rupija, ipak nisam uspio da objavim cijele serije moje knjige ’Braheen-e-Ahmadiyya’, kako sam obećao.

U odgovoru na ovo dopustite mi da prvo dam posljednje informacije mojim optužiteljima i proglasim da ukupan iznos sakupljen od ljudi nije bio tri hiljade rupija, nego je u ovoj sumi bio primljen još iznos koji je onda, sve skupa, iznosio skoro deset hiljada rupija. Ovaj iznos nije bio plaćen niti za objavljivanje ove knjige, niti kao cijena koštanja ove knjige. Zapravo, ovo je bio ili poklon od nekoga ko je tražio dove, ili od drugih koji su ovu uslugu iskazali samo iz ljubavi. Prema tome, novac je bio potrošen, s vremena na vrijeme, za tekuće i trenutne troškove održavanja ovog uzvišenog pokreta. Tako da za nastavak objavljivanja ove knjige nikakvi fondovi nisu bili na raspolaganju poslije ispunjavanja obaveza drugih značajnih  ogranaka.

Svojom plemenitom mudrošću On je učinio da bude kašnjenje u ovom zadatku objavljivanja ove knjige, i u ovom periodu mi je bio podaren uvid u određene zapletenosti i apsolutne istine. To je također dalo priliku mojim protivnicima da se iskale na mene. Sada je Bog ponovo naklonjen upotpunjenju preostalog dijela objavljivačkog projekta, On je usmjerio moju pažnju prema pisanju ovog članka. Ja sada osjećam hitnu potrebu da završim pisanje i štampanje ove knjige.
Prilično veliki dio ’Braheen’ je spremno za štampanje. Ako ova knjiga bude odštampana, može biti dostavljena svim kupcima i onima na besplatnoj listi. Druge knjige, kao što su ’Ash-atul- Qur’an’, ’Siraj-i-Munir’, ’Tajdid-i-Deen’, ’Arba’een Fi-Alamat- al-Muqarrabin’ mogu također biti štampane. Ja također imam namjeru da napišem komentar na Časni Kur’an.

Moja žarka želja je da bude objavljivan mjesečni časopis koji će biti protiv svih pogrešnih vjera, kao što je kršćanstvo, i koji će služiti kao prikladan kontraargument njihovim novinama. Nema prepreka za pokretanje ovih projekata osim nestašice fondova. Ako budemo mogli imati svoju vlastitu štampariju, tehničara za kopiranje s punim radnim vremenom, drugi štampaći pribor, kao što je papir, tinta itd., i redovne fondove da plaćamo osoblje, ova grana može u potpunosti cvjetati i o njoj biti poduzeta zadovoljavajuća briga.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp