U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

Zato svako treba da razmisli, i da ovo ne odbija sa žurbom, da ne bude smatran da se bori protiv Boga. Ljudi ovog svijeta koji mračno razmišljaju i koji su duboko u svojim starim uvjerenjima, neće to prihvatiti. No, vrlo je blizu vrijeme koje će pokazati njihovu grešku.

Objava

”Svijetu je došao Upozorivač! Svijet ga nije prihva- tio! Ali će ga Bog prihvatiti i pokazat će njegovu istinitost moćnim napadima”.

Ovo nije riječ čovjeka, nego Božija objava i govor Uzvišenog. Ja čvrsto vjerujem da su dani napada blizu ali oni neće biti mačem ili sabljom. Neće biti potrebe za oružjem, nego će Božija pomoć doći sa duhovnim oružjem; i slijedit će najgora borba sa ’Jevrejima’. Ko su oni?
Oni su materijalisti ovog doba koji u stopu slijede postupke Jevreja. Nebeska sablja će ih raspoloviti i jevrejska obilježja karaktera će biti potpuno uništena. Svako ko ometa istinu, ličeći na jednookog ’dedžala’ (antikrista) – koji nema duhovnog oka i gleda svijet jedino okom materijalizma bit će uništen sabljom nepobitnih dokaza. I istina će pobijediti.

Islam će se ponovo zazeleniti i doći će dan za svjetlost kakva je bila u staro doba. I ovo sunce će potpuno zasjati kao što je prije sjalo. No, sada još nije vrijeme. Teškim radom i znojem neophodno je da nebo zaustavi to sunce dok naše džigare možda čak počnu krvariti na ovom putu, uz veliki trud i žrtve, dok ne izgubimo svoj mir i udobnost za ovu pobjedu i dok ne prihvatimo sva poniženja na putu do pobjede i poštovanja islama.

Oživljavanje islama zahtijeva otkup od nas. Šta je to? Naša smrt na ovom putu. Ovo je smrt o kojoj  ovisi život islama, i život drugih muslimana i manifestacija živog Boga. Ovo je žrtva koja je iskazana u riječima značenja pojma ’islam’. Isti taj ’islam’ Bog sada želi da ponovo vrati u život.

Da postignemo ovaj veliki cilj, bilo je neophodno da Bog lično stvori veliki pokret koji će u svakom smjeru imati velike efekte. Zato je kao posljedicu, On koji je najmudriji, Najmoćniji, poslao ovog poniznog slugu za reformu ljudskog roda. S ciljem da privuče pažnju ljudi prema istini i Božijem Zakonu, On je ciljeve djelovanja ovog pokreta za širenje islama, podijelio u nekoliko ogranaka.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp