U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

Na ovom mjestu smatram prikladnim da iznesem da svi oni koji su ušli u zakletvu vjernosti Bai’ata nisu takvi da mogu izraziti dobro mišljenje o njima. Umjesto toga, gledajući neke od njih kao suhe grane drveta koje će Bog, koji je moj Staratelj, jednog dana odsijeći od mene i baciti ih na gomilu zapaljenih drva. Neki su takvi da su u početku pokazali određenu privrženost i iskrenost, ali su sada postali ravnodušni. Oni nemaju osvjetljenja koje pokazuju sljedbenici koji imaju ljubavi.

Doista, lukavština Bal’ama ♦je sve što je ostalo u njima. Oni su nalik trulom zubu, koji čeka da bude izvađen i zgažen. Oni su postali izmoreni oskudicom. Ovaj iskvareni svijet stisnuo ih je u zamku svoje prevare. Ja govorim cijelu istinu da će oni uskoro biti odsječeni od mene; osim takvih osoba koje ruka Božijih blagodati uputi. Tu su takvi, naravno kojih je mnogo, koje je Bog zauvijek meni dao. Oni su doista vječno zelene grane drveta moga bića. Ja ću, inšallah, (ako Bog da), pisati o njima drugom prilikom.

Ovdje želim da ispravim mišljenja nekih moćnih ljudi, koji smatraju da su se žrtvovali na Božijem putu, a u vrijeme potrebe oni se uvijek povuku da ne bi potrošili svoj imetak. Oni kažu da bi, da su našli doba u kojem je istinski čovjek poslan od Boga za obnovu vjere, istupili da mu pomognu i čak bili spremni da budu žrtvovani za njega, ali ’šta da mi radimo kad su svuda okolo varalice i prevaranti?’

Ali, o ljudi! Neka vam bude jasno da je osoba već bila poslana u potporu vjere, ali je vi niste prepoznali. Ta osoba je među vama i on je taj koji vam se sada obraća. Ali tu su teški pokrovi koji prekrivaju vaše oči. Ako su vaša srca u potrazi za istinom, ne treba da bude teško provjeriti tvrdnju onog ko javno izjavljuje da mu se Bog obraća. Dođite k njemu. Ostanite u njegovom društvu dvije ili tri sedmice, i ako Allah bude tako htio, vi također možete biti svjedoci kiše blagoslova prosutih na njega i ogromnog duhovnog svjetla koje se spušta na njega. Onaj ko traži, taj nađe. Onaj ko kuca, samo za njega bude otvoreno. Ako vi zatvorite oči u mračnoj sobici i žalite se što ne vidite Sunca, onda će vaše žalbe biti uzaludne.

O, ti neznalico! Otvori vrata svoje sobice i ukloni pokrivače sa svojih očiju da možeš ne samo vidjeti Sunce, nego te ono čak može osvijetliti svojim svjetlom.
Neki kažu da je osnivanje društava (Anjumana) i otvaranje škola dovoljno za služenje vjeri. No, oni ne razumiju šta je vjera, niti razumiju krajnji cilj našeg stvaranja i kako i na koji način možemo postići ovaj cilj.
Oni treba da znaju da je krajnji cilj ovog života da postignemo takav istinski i siguran odnos s Bogom, koji će prekinuti naše odnose vezane za nefs (dunjalučke stvari), i da stignemo do izvora spasa. Putevi koji vode ovakvoj sigurnosti ne mogu biti postignuti kroz ljudska promišljanja i programe. Ljudska sredstva i filozofije nisu od koristi. Zapravo, u vremenu mraka ovo svjetlo se uvijek spušta iz nebesa kroz Njegove odabrane sluge. Onaj ko dođe od neba, samo je on taj ko vas može voditi nebu.

Zato, o, svi vi, ukopani u rupama mraka i oni koji ste savladani u kandžama dvoumice i sumnje i sluge ste sebičnih želja! Nemojte se ponositi nad pukim titulama ili nasljeđem islama. Nemojte smatrati da je vaša krajnja pobjeda osnivanje društava i škola. U osnovi, ove stvari su korisne i mogu biti smatrane kao prvi koraci za napredak, ali su one daleko od stvarnog cilja. Oni mogu pomoći nekoj osobi da dobije titulu ’mudrac’ ili ’slavan učenjak’. Moguće je, također, da dugo i neprekidno školovanje može rezultirati djelimičnim postizanjem stvarnog cilja. Ali (kao što ova perzijska izreka kaže):
Perzijska pojezija
“Prije nego što protuotrov stigne iz Iraka, žrtva ujeda  zmije  može  umrijeti  od otrova.”

Zato se probudite i budite oprezni da ne posrnete i nađete se u stanju otpadništva i nevjerovanja kad budete putovali konačno putovanje ka budućem svijetu. Znajte zasigurno da potpune nade za spas na drugom svijetu ne ovise o stjecanju uobičajenog znanja. Potrebno je da siđe nebesko svjetlo za uklanjanje prljavštine sumnje i nedostatka ubjeđenja, i da ugasi vatru pohlepe. Ovo čovjeka privlači prema iskrenoj ljubavi, istinskoj sklonosti i poslušnosti Bogu.
Ako pitate svoju savjest, dobit ćete ovaj odgovor: da istinsko zadovoljstvo i mir koji odjednom budu razlog za duhovnu promjenu, vi do sada još niste našli. Žalosno je koliko vi imate strasti i entuzijazma da širite obično znanje, a nemate ni jednu desetinu brige za nebeski pokret. Vaš je život vezan za poslove koji nemaju nikakve veze s vjerom, a i ako bi imali, to je vrlo malo i vrlo daleko od stvarnog cilja. Da imate sluha i mudrosti koji vas vode stvarnom cilju, onda ne bi mogli imati mira dok ne dostignete taj stvarni cilj.

O, ljudski rode! Vi ste stvoreni za spoznaju, i poslije toga poslušnost i ljubav prema vašem istinskom Stvoritelju, Jednom Jedinom koji je istinski vrijedan obožavanja. Zato, dok krajnja i konačna svrha vašeg stvaranje nije potpuno jasna, vi ostajete vrlo daleko od istinskog spasa. Ako ste iskreni možete biti svjedoci svom unutar- njem stanju: da umjesto obožavanja Boga, u vašem srcu je jedan gigantski idol materijalizma kome u svakoj sekundi padate na sedždu po hiljadu i hiljadu puta!

Vi ste tako zaokupljeni ovim poslovima svijeta da nemate slobodnog vremena da letimice pogledate bilo šta drugo. Da li ikada mislite o krajnjem i konačnom kraju ovog stvaranja? Gdje je među vama pravda? Gdje je među vama povjerenje (amanet)? Gdje su vrline istinoljubivosti, saosjećanja, iskrenosti i poniznosti kojima vas Kur’an poziva?

Čak tokom godina koje su prošle, nikada vam nije palo na pamet da imamo nekog Gospodara. Jeste li ikada mislili o svojim obavezama prema Njemu? Jednostavna istina je da nikada niste bili zabrinuti svojim odnosom prema tom Gospodaru. Vama je teško čak i samo spomi- njanje Njegovog imena. Hoćete li se boriti sa lukavštinom (protiv Njega)? To se neće dogoditi. Ali će vas Božiji zakon prirode osramotiti kad vam pokaže da znak vjernika ne postoji među vama.

Vi u svojim dunjalučkim razmišljanjima i brigama pokazujete svoju mudrost i spretnost, ali vaša mudrost i pamet je završena sa krajem ovog svijeta, a i sa svom mudrošću vi ne možete vidjeti ćošak drugog svijeta za čiji stalni boravak je Bog stvorio vaše duše. Vi sjedite u životu na ovom svijetu tako mirno kao čovjek koji mirno sjedi na stvari koju je zauvijek dobio. A drugi svijet, čije su istinske radosti za zadovoljstvo i zauvijek, vi cijeli život čak ni jedanput ne shvatite.

Kako je tužno to da vi sjedite potpuno nesvjesni najvažnije stvari u životu, i vaše oči su potpuno zatvorene prema tome, dok ste dan i noć bezumno zauzeti pohotnim poslovima koji su prolazni i jedino pristali da budu zaboravljeni. Vi ste potpuno svjesni da će, bez sumnje, konačno doći sahat koji će odjednom dokrajčiti vaš život i sve vaše želje. No, ovo je posebna vrsta nesreće da, uprkos potpunog znanja, vi nastavljate da gubite cijelo vrijeme u traženjima ovosvjetskih stvari. I to vaše traženje ovog svijeta nije ograničeno samo na zakonita sredstva; vi se ne ustežete da koristite laž, prevaru, čak i nepravedno ubijanje, da postignete svoje ciljeve.

Sa ovim sramotnim zlodjelima, koja su se već proširila među vama, vi i dalje govorite da nema potrebe za nebeskim svjetlom ili da ne trebate Božiji pokret. Naprotiv, vi gajite veliku mržnju prema tome. Vi olahko uzimate ovaj Božiji pokret, u tolikoj mjeri da, ako ikada i spomenete ove stvari, vi to činite sa ružnim riječima, sa spuštenim obrvama, oholo i uzdignutog nosa.
Vi stalno govorite ’kako možete vjerovati da je ovaj pokret od Allaha?’ Ja sam upravo odgovorio na ovo pitanje: ovo drvo možete prepoznati po njegovim plodovima i ovaj lučonoša mjeseca može biti prepoznat po svom svjetlu. Jedanput, kad sam vam ja dao poruku, sada je na vama, bilo da to prihvatite ili ne. I opet, na vama je da zapamtite moje savjete ili ih potpuno izbrišete iz svog pamćenja.
Indjiska pojezija
U toku čovjekovog života, vrline jedne osobe nisu cijenjene, dragi moji. Vi ćete se sjetiti mojih vrlina nakon što ja odem.


♦ Bal’am je bio čovjek u vrijeme Musa a.s. kojem je Bog bio podario Svoju blizinu; kasnije, kad je on bio protiv Musaa a.s. Bog ga je istjerao sa Svog dvora. U Časnom Kur’anu Bog navodi njegov primjer kao primjer psa.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp