U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Allah,kaligrafija

Ispitivač: Kako mogu naći Boga? Kako mogu znati da je san od Boga?

Hazreti Mirza Tahir Ahmad: Prvo, pitanje kako mi možemo naći Boga je oboje, iteško i lahko za odgovoriti. U stvari, nije u moći čovjeka da nađe Boga sam. Samo je Bog Taj koji vodi ljude Njemu. Pa kako putovanje počinje – ovo je pitanje.

Prema Časnom Kur'anu ako je želja rođena u vašem traženju Boga, vašem susretu s Njim,da bi Mu bili bliži – ako je ta želja poštena i muškarac ili žena počnu tražiti Boga sami,onda je Allah, Bog Sam, Taj koji će ih voditi Njemu. U tom smislu, u Časnom Kur'anu stoji (Časni Kur'an 29: 70) da svi oni koji se trude na Našem putu, koji Nas žele dosegnuti,Mi ćemo ih voditi ka Nama i zasigurno ćemo ih voditi ka Nama. Tako da, sve što čovjek treba je iskrena želja da bude blizu Bogu.

Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, snovi od Boga imaju vlastite znakove koji su ispunjeni u dogledno vrijeme, a ponekad su na jeziku koji ne može razumjeti osoba koja sanja taj san. Međutim, pobožni ljudi koji su dobro upućeni u umjetnost tumačenja snova, mogu ih „pročitati“ i njihovo tumačenje se pokaže istinitim.
Dakle snovi od Boga imaju unutarnje kvalitete i osoba koja sanja san koji je od Boga je također posebno upućena. On ili ona znaju da se nešto desilo, da taj san nije obični san i onda u događajima koji slijede on ili ona počinju viđati znakove njegovog ostvarenja.

Navest ću primjer sna kralja Egipta u vrijeme poslanika Jusufa a.s. Kralj je sanjao čudan san. Vidio je sedam krava koje su bile jake i zdrave i sedam drugih koje su bile slabe i mršave. Sedam slabih krava je pojelo sedam jakih. To nije logično. To je protiv ljudskog razuma. Da je čovjek izmislio taj san on bi onda izmislio da su jake krave pojele manje, one slabije. Desilo se suprotno i onda u isto vrijeme on je u snu vidio da sedam klasova žita koji su bili zeleni i sedam koji su jedva imali koji kukuruzna njima. On nije mogao razumjeti poruku, jer je nije sam smislio.

Njegovi dvorjani,veliki učenjaci toga doba su rekli da je to samo rezultat njegovog ličnog razmišljanja,ništa drugo. Ali kada je Jusuf a.s., Božiji poslanik, čuo za taj san, protumačio ga je.On je rekao da će biti sedam godina koje će biti dobre da će žeti obilje žitarica, ali ovih sedam godina će slijediti sedam mršavih godina kada će biti suše i skoro da neće biti hrane. Dakle, sačuvajte što požanjete za sedam godina obilne žetve za sedam mršavih godina i nećete se suočiti sa problemima. Taj san se na čudan načini ostvario. Tumačenje se obistinilo poslije. Pa kakav bolji znak se može predstaviti dabi pokazao da je ovaj san bio od Boga.

Isto tako, na individualnom nivou, vidio sam mnogo puta da su mi ljudi pisali o snučije značenje ne znaju. Kada sam tumačio san i kada sam im rekao značenje,napismeno, upravo se tako i desilo. Tako da snovi od Boga imaju unutarnji jezik.Trebamo poznavati taj jezik inače nećemo moći razumjeti snove.

Izvor: The Review of Religions (Preged religija), novembar 1996.godine.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp