U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Bai'at u islamu

Pristup u Ahmadija muslimanski džemat

  1. Onaj koji ulazi  svečano će obećati da će se uzdržati od širka(pripisivanja partnera Bogu) sve do groba.
  2. Obećat će da će se čuvati bluda, brakolomstva, grijeha očiju, razvrata, razuzdanosti, okrutnosti, neiskrenosti, stvaranja nereda i bune i da sebi neće dopustiti da bude zaveden strastima nafsa koliko god jake bile.
  3. Obećat će da će redovno obavljati pet dnevnih namaza prema Božijim naredbama i naredbama Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i da će nastojati koliko najviše može da bude redovan u obavljanju tahadžuda i prizivanju daruuda (salavata) na svog Časnog Poslanika s.a.v.s.; da će redovno i neprestano tražiti oprost za svoje grijehe i činiti istighfar, da će se sjećati Božijih blagodati i da će Ga hvaliti i veličati.
  4. Obećat će da pod utjecajem bilo koje strasti neće izazvati štetu bilo kojem Allahovom stvorenju uopće, a muslimanima posebno ni svojim jezikom, ni rukama, ni na bilo koji drugi način.
  5. Obećat će da će ostati vjeran Bogu u svim životnim uvjetima, u žalosti i radosti, u teškoći i udobnosti, u blagostanju i kušnjama, da će u svim uvjetima biti zadovoljan Allahovom odredbom i da će biti spreman suočiti se sa svim vrstama poniženja i patnji na Njegovom putu i da se nikada neće okrenuti od Njega pod naletom nevolje, da će, nasuprot tome, uvijek marširati naprijed.
  6. Obećat će da će se uzdržati od povođenja za novotarijama i požudnim sklonostima i da će se potpuno podvrći vlasti Časnog Kur’ana, i da će Božiju Riječ i riječi Časnog Poslanika s.a.v.s. učiniti vodećim principima u svakom svom životnom položaju.
  7. Obećat će da će potpuno napustiti ponos i samodopadanje i da će svoj život provesti u skromnosti, poniznosti, vedrini, popustljivosti(strpljivosti) i krotkosti(blagosti).
  8. Obećat će da će mu vjera, čast vjere i ljubav prema islamu biti draži od njegovog života, imetka, časti, djece i svega drugog što mu je drago.
  9. Obećat će da će služiti Božijim stvorenjima samo radi Allaha, i da će činiti korist čovječanstvu koliko god mu je sposobnosti i moći Allah podario.
  10. Obećat će da će stupiti u ovu vezu bratstva s ovim poniznim Božijim slugom, obavezujući se na poslušnost meni, u svemu dobrom, u ime Allaha, i da će tome ostati vjeran do dana svoje smrti; da će pokazati tako veliku odanost u ovoj vezi bratstva kakva se ne može naći u bilo kojim drugim ovosvjetskim odnosima i vezama, što zahtijeva vjernu poslušnost.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp