U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pomoć drugima

Bitka za Jarmuk je bila jedna od najvećih bitaka u historiji islama. Muslimani su bili pod vlašću bizantijskog vladara. Protiv vojske od dvije hiljade stotina vojnika. Halid bin Valid,vojskovođa muslimanske vojske, imao je vojsku od samo 40 hiljada. Rimljani su bili mnogo bolje opremljeni u svakom pogledu u odnosu na muslimane. Bitka je trajala šest dana i svakoga dana borba je divljala u odnosu na prethodni dan.

Žene su također uzele učešće u bici. Nisu samo ohrabrivale muslimanske muškarce da se bore hrabro protiv mase i upozoravale ih kada su oni pokušavali pobjeći sa bojišta, nego su im također prijetile motkama šatora i kamenjem, tjerajući ih da se vrate i suoče sa neprijateljem.

Neke od muslimanskih žena krenule su naprijed sa njihovim mačevima i utrčale u gustu bitku, dok su na čelu bili muškarci. Ume Hakim, Harisova kćerka, Esma, kćerka Abu-Bakra, Đuvarije, sestra Muavije, bile su među ženama koje su se hrabro borile u ovoj bici.

Zapisano je da su muslimani pretrpjeli gubitak od četiri hiljade muškaraca u ovoj bici. Mnogi od onih koji su preživjeli, bili su povrijeđeni od lahkih povreda do teških. Četvrti dan same bitke oko 7 stotina muslimanskih vojnika je izgubilo oči od strijela rimske vojske. Kao rezultat ovoga četvrti dan bitke je poznat kao „Dan gubitka očiju“.

Gubici Rimljana su bili mnogo veći nego gubici muslimana. Posvjedočeno je da je oko 70 hiljadan rimskih vojnika poginulo u toku bitke. Propovijedano je da je tokom ove bitke muslimanski vojnik Abu-Đahm išao tražiti svog rođaka koji je nestao. Ponio je vodu sa sobom za ranjene vojnike. Povrijeđeni i mrtvi su ležali u gomilama svugdje na polju. Abu-Đahm je našao svog rođaka kako leži na Zemlji sa nekoliko povreda. Prišao mu je i dao mu vode da pije.

Tek što je povrijeđeni vojnik prinio posudu sa vodom usnama, čuo je vapaj za vodom drugog ranjenika koji je ležao u blizini. Odbio je da pije vodu u prisustvu drugog vojnika, rekavši Abu-Đahmu da da prvo njemu vodu. Abu-Đahm je odnio vodu drugom vojniku, kada se začuo jecaj još jednog ranjenika koji je ležao nedaleko. Drugi čovjek ga je uputio trećem. Abu-Đahm je otišao do trećeg, ali prije nego mu je dao vodu da pije, on je preselio. Abu-Đahm je požurio do drugog, ali je i on također umro. Otrčao je do mjesta gdje je njegov rođak ležao, ali nažalost, i on je izdahnuo.

Ovi vojnici su dali prije smrti prednost svojoj braći nad sobom. Neka Allah spusti Svoju milost na njihove duše, zbog njihove žrtve za druge, iako ih je to koštalo  nihovog  života.

Pitanja:

  1. Između koga je vođena bitka za Jarmuk?
  2. Ko je bio vojskovođa muslimanske vojske?
  3. Koliko je muslimanskih muškaraca učestvovalo u ovoj bici?
  4. Koliki je bio broj kod neprijatelja?
  5. Kakvu su ulogu muslimanske žene igrale u ovoj bici?
  6. Imenuj neke od muslimanskih žena koje su učestvovale u bici.
  7. Zašto je četvrti dan bitke poznat kao „Dan gubitka očiju“?
  8. Za koga je Abu-Đahm nosio vodu?
  9. Da li je njegov rođak pio vodu? Ako nije, zašto nije?
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp