U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
narukvica

Časni Poslanik s.a.v.s. je, naravno, bio tužan kada je morao napustiti Meku, grad gdje je rođen i gdje je odrastao, jedini dom koji je poznavao. To je bilo mjesto gdje su njegovi preci živjeli i umrli i gdje je primio objavu. Sa ovim mislima je pogledao zadnji put Meku i rekao: „Meka, ti si meni draži grad od bilo kojeg drugog grada na Zemlji, ali tvoji ljudi mi ne dozvoljavaju da živim ovdje“.

Za dva dana i dvije noći Časni Poslanik s.a.v.s. i Abu-Bakr r.a. skrivali su se u pećini. Potom su nastavili put za Jasrib. Suraka bin Malik kada je čuo za nagradu koju su nudile Kurejšije, pratio ih je. Jedan dan uočio je dvije natovarene kamile koje se kreću prema sjeveru.

Shvatio je da su to osobe koje traži. Stoga je potjerao svog konja u njihovom smjeru. Nije otišao daleko kada su noge njegovog konja počele tonuti u pijesak i on je pao. Ustao je i uzeo svoje strjelice i okušao sreću na stari arapski način. Nije imao sreće.

Ali kušnja nagrade bila je toliko velika da je ponovno podigao konja i krenuo za njima dvojicom. Kako se približavao, noge njegovog konja su potonule u pijesak i pao je. Opet je upotrijebio svoje strjelice, koje su mu opet prenijele poruku loše sreće. Suraka se predomislio. Shvatio je da su njih dvojica bili pod Božijom zaštitom, tako da ih je zovnuo i rekao o svojim lošim namjerama i o tome kako se predomislio.

Prije povratka Poslanik s.a.v.s. mu je rekao: „Suraka, kakvo će biti tvoje stanje sa zlatnim narukvicama kralja Irana na tvojim rukama?“ Suraka je bio oduševljen što čuje to proricanje. Poslije je primio islam i živio je u Medini. Za vrijeme Omerovog hilafeta Iran i njegova blaga su pripala muslimanima uključujući zlatne narukvice koje je kralj nosio dok je vladao.

Hazreti Omer r.a. poslao je po Suraku i zamolio ga da nosi zlatnu narukvicu. „Kako ću ih nositi?“ – upitao je Suraka. „Nošenje zlata je zabranjeno u islamu muškarcima“. Hazreti Omer r.a. je rekao: “Znam, ali ti treba da ih nosiš kako bi se ispunilo predskazanje Časnog Poslanika s.a.v.s.“ Suraka je stavio zlatne narukvice i tako je predskazanje Časnog Poslanika s.a.v.s. godinama poslije bilo u potpunosti ispunjeno.

Pitanja:

  1. Zašto je Poslanik s.a.v.s. bio tužan kada je napustio Meku?
  2. Koje riječi je izrekao u toj prilici?
  3. Ko je bio Suraka?
  4. Zasto je Suraka promijenio svoju namjeru?
  5. Kako se ispunilo predskazanje o zlatnim narukvicama?

Slika: Freepik.com

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp