U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Allah,kaligrafija

Jednom prilikom u toku putovanja Časni Poslanik s.a.v.s. i njegovi saputnici su odlučili da se odmore u sjeni drveća, da bi izbjegli vrućinu. Grupa se raširila i legla da se odmori u hladu. Časni Poslanik s.a.v.s. objesio je svoj mač na granu drveta i legao da se odmori. Desilo se da je oštri neprijatelj Poslanika s.a.v.s. slijedio grupu sa određene udaljenosti. Smatrao je ovo dobrom prilikom da ga ubije. Stoga se on prišunjao našavši ga nezaštićenim, uzeo je njegov mač sa drveta i zamahnuo da ga napadne.

Časni Poslanik s.a.v.s. probudio se iznenađen. Čovjek je podigao mač i rekao: ”Ko te može spasiti od mene?”

”Allah”, rekao je Poslanik s.a.v.s. smireno.

Mač je ispao iz ruke neprijatelja kada je čuo ovo. Časni Poslanik s.a.v.s. ga je podigao, sklonio ispod njega i zaustavio neprijatelja. Sada su bili u suprotnoj poziciji.

”Ko može sada tebe spasiti?”, upitao je Časni Poslanik s.a.v.s.

”Niko”, izjavio je čovjek preplašeno.

”Zašto ne kažeš Allah?” rekao je Časni Poslanik s.a.v.s.

Čuvši buku otamoneki od ashaba Božijeg Poslanika s.a.v.s. potrčali su smjesta i našli ovu dvojicu u ovakvom stanju. Časni Poslanik s.a.v.s. im je objasnio šta se desilo.

Tada je Poslanik s.a.v.s. upitao čovjeka: ”Šta misliš, kako treba da postupamo sa tobom?”

Odgovorio je: ”Budite darežljivi.”

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Vrlo dobro, oslobođen si”.

Kada se čovjek vratio svom plemenu, ispričao im je cijeli događaj i rekao je da je Muhammed s.a.v.s., čovjek čija su milost i opraštanje bili nevjerovatni. Ovo je navelo njega i njegovo pleme da prihvate islam.

Pitanja:

  1. Zašto je čovjek pratio Časnog Poslanika s.a.v.s i njegovu grupu?
  2. Šta je učinio kada je našao Poslanika  s.a.v.s uspavanog i nezaštićenog?
  3. Zašto mu je mač ispao iz njegovih ruku?
  4. Kakav je bio efekat Poslanikovog darežljivog postupanja sa neprijateljem?

Slika: Freepik.com

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp