U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Zatvor

Tokom Bitke na Badru mnoge Mekanlije su bile zarobljene. Svi su bili vezani konopcima, kako bi se spriječio njihov bijeg. Među zarobljenicima bio je Abbas, amidža Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je još uvijek bio nevjernik i borio se protiv muslimana.

On je također bio vezan konopcima i nije udaljavan sa mjesta gdje je Časni Poslanik s.a.v.s. odmarao noću. Konopci su bili toliko stegnuti da su svi zarobljenici ječali od bola. Časni Poslanik s.a.v.s. čuo je Abasov jecaj i nije mogao zaspati. Ashabi su shvatili ovo i olabavili su čvorove Abbasa. Niti jedan jecaj nije više dolazio od njega.

Časni Poslanik s.a.v.s. je poslao nekoga da se raspita kako više ne čuje Abasovo stenjanje. Rekao mu je da su čvorovi Abasa olabavljeni, kako njegovo stenjanje ne bi ometalo Poslanika s.a.v.s. Stoga je Časni Poslanik s.a.v.s rekao: „Sa svim zarobljenicima treba postupati jednako. Olabavite čvorove svima, ili stegnite čvorove kod Abasa kao što su bili ranije.“

Potom su ashabi olabavili konopce kod svih zarobljenika.

Pitanja:

  1. Ko je bio Abas?
  2. Zašto je zarobljen?
  3. Zašto su njegovi čvorovi bili olabavljeni?
  4. Kakva je bila Poslanikova reakcija na to?
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp